Загальна інформація

Кафедра Біотехнічних систем вже понад 25 років успішно проводить науково-дослідну роботу в галузі розробки медичної техніки, моделювання та аналізу медичних та біологічних сигналів та зображень.
За час існування кафедри її співробітниками було виконано 11 науково-дослідних робіт як прикладного так і фундаментального характеру, результати яких успішно впроваджені в сучасних діагностичних системах, зокрема в ретинографії, кардіології, системах оцінювання функціонального стану людини, біометрії.

З 1991 року на кафедрі проводиться навчання студентів за напрямом:
• 6.050902 "Радіоелектронні апарати" (бакалавр)
спеціальність:
• 7.05090204 "Біотехнічні та медичні апарати і системи" (спеціаліст)
• 8.05090204 "Біотехнічні та медичні апарати і системи" (магістр)

З 2013 року кафедра розпочала підготовку фахівців за напрямом:
• 6.051402 "Біомедична інженерія" (бакалавр)

З 2016 року кафедра розпочала підготовку фахівців за спеціальністю:
• 163 "Біомедична інженерія" (бакалавр)
спеціальність:
• 163 "Біомедична інженерія" (спеціаліст)
• 163 "Біомедична інженерія" (магістр)

Ці спеціальності забезпечують знання, вміння та навики з побудови, провадження виробництва, експлуатації, ремонту та утилізації радіоелектронної медичної, комп'ютерної техніки – засобів інформаційних технологій в галузі охорони здоров'я. Їм властива універсальність: набуті креативність та компетентність при розробці, виробництві, експлуатації і ремонті електронної медичної техніки та систем забезпечують можливість адаптації до радіоелектронної техніки інших галузей.

Кафедра Біотехнічних систем готує науково-педагогічні та наукові кадри вищої кваліфікації в аспірантурі та докторантурі за такими спеціальностями:
• 163 "Біомедична інженерія" (Аспірантура, докторантура)
• 05.11.17 "Біологічні та медичні прилади і системи"
• 01.05.02 "Математичне моделювання та обчилювальні методи" (технічні науки)

 

Детальніше про кафедру

Image2

Колектив кафедри

Професорсько-викладацький склад

Read More Детальніше

 

Image

Освітні програми

Освітньо-професійні програми

Read More Детальніше

 

Image

Навчальні плани

Навчальні плани бакалавра, магістра

Read More Детальніше

 

Image

Випусники кафедри

Read More Детальніше

 

Image

Вибіркові альтернативні дисципліни (магістр)

Read More Детальніше

 

Image

Вибіркові альтернативні дисципліни (бакалавр)

Read More Детальніше

 

Image

Історія кафедри

Read More Детальніше

 

Image2

Соціальні мережі

Кафедра Біотехнічних систем в соціальних мережах...

Read More Детальніше