Загальна інформація

Кафедра Біотехнічних систем вже понад 25 років успішно проводить науково-дослідну роботу в галузі розробки медичної техніки, моделювання та аналізу медичних та біологічних сигналів та зображень.
За час існування кафедри її співробітниками було виконано 11 науково-дослідних робіт як прикладного так і фундаментального характеру, результати яких успішно впроваджені в сучасних діагностичних системах, зокрема в ретинографії, кардіології, системах оцінювання функціонального стану людини, біометрії.

З 1991 року на кафедрі проводиться навчання студентів за напрямом:
• 6.050902 "Радіоелектронні апарати" (бакалавр)
спеціальність:
• 7.05090204 "Біотехнічні та медичні апарати і системи" (спеціаліст)
• 8.05090204 "Біотехнічні та медичні апарати і системи" (магістр)

З 2013 року кафедра розпочала підготовку фахівців за напрямом:
• 6.051402 "Біомедична інженерія" (бакалавр)

З 2016 року кафедра розпочала підготовку фахівців за спеціальністю:
• 163 "Біомедична інженерія" (бакалавр)
спеціальність:
• 163 "Біомедична інженерія" (спеціаліст)
• 163 "Біомедична інженерія" (магістр)

Ці спеціальності забезпечують знання, вміння та навики з побудови, провадження виробництва, експлуатації, ремонту та утилізації радіоелектронної медичної, комп'ютерної техніки – засобів інформаційних технологій в галузі охорони здоров'я. Їм властива універсальність: набуті креативність та компетентність при розробці, виробництві, експлуатації і ремонті електронної медичної техніки та систем забезпечують можливість адаптації до радіоелектронної техніки інших галузей.

Кафедра Біотехнічних систем готує науково-педагогічні та наукові кадри вищої кваліфікації в аспірантурі та докторантурі за такими спеціальностями:
• 163 "Біомедична інженерія" (Аспірантура, докторантура)
• 05.11.17 "Біологічні та медичні прилади і системи"
• 01.05.02 "Математичне моделювання та обчилювальні методи" (технічні науки)

 

Детальніше про кафедру

Image

Історія кафедри

У 1990 році на механіко-технологічному факультеті Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту...

Read More Детальніше

 

Image2

Персонал кафедри

Професорсько-викладацький, візит-професорський, учбово-допоміжний персонал кафедри...

Read More Детальніше

 

Image2

Соціальні мережі

Кафедра Біотехнічних систем в соціальних мережах...

Read More Детальніше