Дипломне проектування

• Методичні рекомендації з оформлення кваліфікаційних робіт магістра за спеціальністю 163 Біомедична інженерія Read More Перегляд


Кваліфікаційні роботи магістра:

1. Методи та засоби виявлення електрокардіосигналу плоду в утробі матері у суміші із завадами
2. Імітаційна модель голосових сигналів для тестування систем корекції звуковимови
3. Метод та засоби для низькоінтенсивної електроретинографії при виявленні нейроінтоксикації людини
4. Метод опрацювання реографічного сигналу для розширення діагностичних можливостей комп’ютерних реографів
5. Метод оцінювання варіабельності рівня глюкози у крові для глюкометричних систем
6. Метод оцінювання голосових сигналів для задачі побудови фазових вокодерів
7. Методи аналізу електрокардіограми з штучною електрокардіостимуляцією у комп’ютерних діагностичних системах
8. Метод і засоби контролю стану нервово-м’язевої системи людини для ранньої діагностики
9. Удосконалення методу опрацювання електрореографічних сигналів в цифрових реографах
10. Метод достовірного виявлення біомедичних сигналів на фоні завад
11. Метод опрацювання магнітокардіосигналу для задачі оперативного виявлення змін у функціонуванні серцево-судинної системи
12. Методи та засоби контролю стану серцево-судинної системи у медичних експертних системах
13. Метод опрацювання електроміографічних сигналів для задачі біопротезування
14. Імітаційне моделювання добового пульсового сигналу для задачі верифікації алгоритмів роботи систем довготривалого моніторингу
15. Метод оцінювання психоемоційного стану людини за альфа-хвилями електроенцефалографічного сигналу
16. Метод аналізу добового електроенцефалосигналу для своєчасного виявлення епілептичного стану людини
17. Засоби біометричної ідентифікації особи у системах моніторингу стану здоров’я
18. Метод та засоби підвищення розбірливості мови для цифрових слухових апаратів
19. Методи і засоби обробки зображення у системах медичної інтроскопії
20. Методи контролю параметрів електрокардіологічних сигналів при фізичних навантаженнях
21. Розробка алгоритму покращення характеристик ультразвукових сканерів для контролю і діагностики біологічних об’єктів
22. Метод синтезу штучних електрокардіограм для задачі тестування електрокардіографів
23. Статистичне опрацювання електрокардіосигналу при фізичному навантаженні для розширення інформативностей кардіодіагностичних систем
24. Метод оцінювання розбірливості мови для задач цифрової телефонії
25. Метод оцінювання психоемоційного стану людини за бета-хвилями електроенцефалографічного сигналу
26. Оцінювання стану кровообігу людини на основі аналізу добового серцевого ритму

Автореферати дипломних робіт магістра:

• Імітаційна модель пульсового сигналу для тестування алгоритмів опрацювання фотоплетизмографічних систем Read More Перегляд
• Оптимальне виявлення електроретиносигналу у суміші із завадами Read More Перегляд
• Математичне моделювання пульсової хвилі для комплексного оцінювання амплітуди і часових характеристик Read More Перегляд
• Методи опрацювання сигналів імпедансної плетизмографії для визначення артеріального тиску Read More Перегляд
• Методи та засоби оброблення голосових сигналів для корекції вимови людини Read More Перегляд

Інформація для студента

Image

Куратори груп

Групи першого да другого курсів навчання...

Read More Детальніше

 

Image

Навчальний процес

кафедра Біотехнічних систем забезпечує навчальний процес...

Read More Детальніше

 

Image3

Практика

Ознайомча, виробнича, переддипломна практика...

Read More Детальніше