Дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора наук

Приймак М.В.
05.13.06 - автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології;
«Основи теорії моделювання, аналізу і прогнозу в автоматизованих системах управління ритмічними процесами»;
2001
наук. конс. проф. Марченко Б.Г.

Євтух П.С.
05.11.16 - інформаційно вимірювальні системи;
спец. тематика;
2002
наук. конс. Драґан Я.П.

Яворський Б.І.
01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи;
«Математичні моделі сигналу зі стохастичними зсувами спектру та методи його ефективного виявлення»;
2007
наук. конс. проф. Драґан Я.П.

Ткачук Р.А.
05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи;
«Розвиток теорії і методів побудови засобів високоінформативної електроретинографії»;
2012
наук. конс. проф. Яворський Б.І.

Дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата наук

Осухівська Г.М.
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
«Математична модель тонового сигналу для діагностики стану клапанів серця людини»
1999
наук. кер. проф. Драґан Я.П.

Чорна Л.Б.
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
«Стохастична модель голосового сигналу для задачi дiагностики ритмiки серця людини»
2001
наук. кер. проф. Драґан Я.П.

Шадріна Г.М.
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
«Математична модель мовного сигналу для біотехнічної системи реабілітації функцій мовного апарату»
2001
наук. кер. проф. Яворський Б.І.

Рафа Т.М.
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
«Математична та імітаційна модель зображення для задачі Х-променевої локальної томографії»
2003
наук. кер. проф. Яворський Б.І.

Бачинський М.В.
05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи
«Методи забезпечення вирогідного та автоматичного передавання ритмокардіосигналу у системах мобільного голтерівського моніторингу»
2008
наук. кер. проф. Яворський Б.І.

Яворська Є.Б.
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
«Математичні моделі та методи опрацювання ритмокардіосигналів для визначення характеристик серцевої ритміки з прогнозованою вірогідністю»
2009
наук. кер. проф. Драґан Я.П.

Хвостівський М.О.
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
«Математична модель макромеханізму формування електроретиносигналу для підвищення достовірності офтальмодіагностичних систем»
2010
наук. кер. проф. Драґан Я.П.

Дедів Л.Є.
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
«Математична модель електрокардіосиґналу для підвищення інформативності систем голтерівського моніторинґу»
2011
наук. кер. проф. Драґан Я.П.

Фалендиш В.В.
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
«Удосконалення обчислювальних методів обробки ритмокардіосигналу в системах контролю функціонального стану людини»
2012
наук. кер. проф. Яворський Б.І.

Дунець В.Л.
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
«Математична модель та метод опрацювання електрокардіосиґналу при фізичному навантаженні для підвищення точності кардіодіагностичних систем»
2013
наук. кер. проф. Драґан Я.П.

Дозорський В.Г.
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
«Математична модель вокалізованих фрикативних звуків для задач діагностики голосового апарату людини»
2013
наук. кер. проф. Драґан Я.П.

Промович Ю.Б.
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
«Математичне моделювання струму в об’єктах з неоднорідностями та методи їх біполярної електроімпедансної томографії з підвищеною точністю»
2013
наук. кер. проф. Яворський Б.І.

Дедів І.Ю.
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
«Математична модель дихальних шумів для підвищення інформативності аускультативних діагностичних систем»
2013
наук. кер. проф. Драґан Я.П.

Лещишин Ю.З.
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
«Математична модель та методи ефективного визначення розладки ритмокардіосигналу»
2013
наук. кер. проф. Яворський Б.І.

Наукова робота

Image

Науково-дослідна робота

Відкриті та завершені науково-дослідні роботи...

Read More Детальніше

 

Image2

Патенти та охоронні документи

За час існування кафедри її співробітниками було отримано ряд охоронних документів на право інтелектуальної власності...

Read More Детальніше

 

Image2

Публікації та апробації

Наукові статті, конференції, симпозіуми...

Read More Детальніше