Міжнародні зв’язки

 

Університет успішно співпрацює з багатьма закордонними університетами, науково-дослідними інститутами та громадськими організаціями.

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя - вищий навчальний заклад, визнаний міжнародними освітніми організаціями, активний член Європейської асоціації університетів (EUA), мережі Вищих інженерних шкіл Франції "n+i", учасник Magna Charta Universitatum, учасник міжнародної Балтійської програми університетів (BUP), Асоціації наукових та технічних бібліотек університетів (IATUL). На даний час ТНТУ ім. І. Пулюя працює за прямими договорами з 70 закордонними університетами з 21 країни. В ТНТУ функціонують 11 міжнародних освітніх центрів: СІSСО, VUE, Schneider Еіесtrіс, Місrosoft ІТ, АСКОН, QNX Software Systems, SUN Microsystems, ІВМ, STMicroelectronix, D-Link, С++.

У 2016 році укладено нові угоди про співробітництво з: Університетом Люблінська політехніка (Республіка Польща); Університетом Опольська політехніка (Республіка Польща); Державною вищою технічною школою імені Яна Амоса Коменського (Республіка Польща); Батумським державним університетом імені Шота Руставелі (Грузія); Сопотською вищою школою (Республіка Польща); Технологічним університетом Ченстохово (Республіка Польща); Компанією "Телевізійні комунікації" (Литва); Компанією "II Autoezeruona" (Литва); Каунаським технологічним університетом (Литва); Технічним університетом Габрово (Болгарія); Економічним університетом у Вроцлаві (Республіка Польща); Університетом інформатики та прикладних знань у Лодзі (Республіка Польща); Жилінським університетом (Словацька Республіка).

Головними напрямами з міжнародної діяльності університету є: участь у міжнародній рамковій програмі ЄС Horizon 2020; навчання іноземних громадян в університеті; участь у міжнародних освітніх програмах ЄС Tempus / Erasmus+;  реалізація програм подвійних дипломів; реалізація програм академічної мобільності студентів та викладачів; організація виробничих практик та літніх мовних шкіл за кордоном; співпраця із закордонними компаніями з підвищення рівня професійної кваліфікації.

В ТНТУ функціонують міжнародні освітні центри, зокрема: регіональна мережева академія СІSСО (США, 1999); сертифікаційний центр VUE (2000); регіональний навчальний центр Schneider ЕІесtrіс (Франція, 2000); академія Місrosoft ІТ (США, 2002); авторизований навчальний центр АСКОН (Росія, 2002); навчальний центр QNX Software Systems (Канада, 2003); навчальний центр SUN Microsystems (США, 2004); навчальний центр ІВМ (США, 2006); Університетська програма STMicroelectronix (Швейцарія, 2007); Інститут підприємництва СІSСО (США, 2008); Авторизований навчальний центр компанії D-Link (Тайвань, 2010), навчальний центр С++ (2014). Програми "АПОЛЛО" (ФРН, 2010), об'єднання «Німецький селянський союз» (Німеччина), "Агроімпульс" (Швейцарія) проводять практики для студентів ТНТУ.

В ТНТУ виконується 5 освітніх і 3 наукових міжнародних проекти:

"Рівні можливості для здобуття професії молодими матерями-студентками у вищих навчальних закладах";

"Міжуніверситетські стартап центри для розвитку та підтримки студентських інновацій" (SUCSID);

"Модернізація післядипломної освіти з безпеки та стійкості до зовнішніх впливів у сферах людської та індустріальної діяльності (SEREIN)";

"Розробка та впровадження міжнародної системи дистанційного навчання" (ініціатива ООН "Сталий розвиток вищої освіти", програма "Академічний вплив ООН");

"Розвиток освітніх, наукових і культурних зв'язків на основі спільного українсько-таджицької факультету" (ініціатива ООН "Сталий розвиток вищої освіти", програма "Академічний вплив ООН");

"Властивості зони термічного впливу зварних з'єднань сучасних сталей стійких до повзучості".

У серпні 2015 року університет за результатами другого конкурсу програми Еразмус+ став учасником чотирьох проектів Європейського Союзу, а саме:

 за напрямом КА1: "Навчальна мобільність" університет увійшов в консорціуми двох Еразмус проектів відповідно від Люблінської політехніки та від Опольської політехніки;

 за напрямом KA2 "Розвиток потенціалу вищої освіти" університет увійшов в консорціум проекту "Розвиток інфраструктури мережі для підтримки молодіжного інноваційного підприємництва на базі платформи FABLAB";

за напрямом "Жан Моне" в університеті виграно грант для створення навчального модулю "Екологічно відповідальний бізнес: дослідження та імплементація європейського досвіду".

З 2011 року ТНТУ співпрацює з Балтійською Університетською Програмою BUP. В 2014 році університет брав активну участь в підготовці та проведенні  Конференції ректорів Балтійської університетської програми BUP 21-26.10.2014 р. на якій були визначені напрями науково-освітнього співробітництва університетів - партнерів. У 2015/2016 навчальному році 4-ро викладачів та науковців університету проводили наукові дослідження та проходили стажування за кордоном.

Загальна кількість виїздів працівників та студентів за межі України у 2015 становить 172 особи, в тому числі науково-педагогічних працівників з метою стажування та підвищення кваліфікації  – 5; студентів – 135, зокрема з метою: практики - 26, навчання та стажування – 80.

Розвиток спільних програм, зокрема програм подвійних дипломів, є одним з пріоритетних напрямків розвитку міжнародного співробітництва університету.

Значну організаційну роботу у 2015/2016 навчальному році проведено з впровадження спільних освітніх програм подвійних дипломів, а саме: укладено нові угоди про співробітництво щодо реалізації програм академічної мобільності з університетами "Опольська Політехніка", "Люблінська Політехніка" та "Лодзинським технічним університетом"; проведено мовну підготовку й розширено перелік напрямів за спільною освітньою програмою подвійних дипломів бакалавра із Університетом прикладних наук, м. Шмалькальден (Німеччина); продовжено співпрацю організації програм подвійних дипломів з Мережею Вищих Інженерних Шкіл Франції "n+i" (Франція), зокрема з Міжнародною вищою школою комп’ютерних наук та інформаційних технологій (м. Сержі, Франція).

За програмами подвійних дипломів у 2015/2016 навчальному році навчалося 33 особи, серед них: Люблінська Політехніка (м. Люблін, Польща) - 26, Опольська Політехніка (м. Ополє, Польща) – 4, Асоціації вищих інженерних шкіл Франції “n+i” (м. Париж, Франція)  – 1, Університет прикладних наук (м. Шмалькальден, Німеччина) – 2.

З 2011 року функціонує україно-французька спільна програма з Міжнародною вищою школою комп’ютерних наук та інформаційних технологій (м. Сержі, Франція), де у 2014 році стажувався один аспірант та 2 студенти навчалися в магістратурі за програмою подвійних дипломів.

В університеті розвиваються програми академічної мобільності, невід’ємною частиною яких є виробнича практика. Щороку значна кількість студентів проходить практику в компанії "Устронянка", м. Устронь, Польща. В 2016 році 25 студентів проходило практику на виробничих підприємствах компанії "Устронянка". Також 4 студенти стажувались за програмою "Аполло", 2 за програмою "Німецький селянський союз" (Німеччина) та 8 студентів – за програмою "Агроімпульс" (Швейцарія).

Активного користування набула дистанційна форма навчання. Локальні центри дистанційного навчання функціонують як в Україні так і за кордоном. На базі Українського культурного Центру в штаті Мічіган, м. Воррен, США навчається 4 студенти та завершили навчання 3 студенти бакалаврат. На стадії створення центри на базі асоціації українців регіону Мурсія, м. Мурсія, Іспанія та центр академічних досліджень і студій, м. Патра, Греція. На базі Центру дистанційного навчання ТНТУ 21 червня 2014 року вперше відбувся дистанційний захист бакалаврської дипломної роботи випускником, який навчався на базі локального Центру в штаті Мічіган (США). Захищено дисертації Віталієм Бревусом і Володимиром Яснієм на здобуття PhD ступеня за програмою подвійних дипломів у рамках наукової співпраці з Інститутом сучасної механіки (French Institute of Advanced Mechanics, Institut Pascal, UBP /CNRS / IFMA, Clermont Université, France) в галузі міцності та довговічності елементів конструкцій енергетичного обладнання.

У 2007 році з метою організації навчального процесу іноземних громадян було створено Центр міжнародної освіти. На початку 2008 року університетом проведено ліцензування з підготовки іноземних громадян за акредитованими спеціальностями та підготовки іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади України та набрано першу групу студентів-іноземців.

У 2011 році створено факультет по роботі з іноземними студентами, на якому у 2015-2016 н.р. навчалося 237 студентів-іноземців із 21 країни світу, а саме: Нігерії, Конго, Камеруну, Таджикистану, Марокко, Індії, Сирії, Ефіопії, Зімбабве, Гани та ін. Викладання за напрямами "Комп'ютерні науки" та "Менеджмент" проводиться як українською, так і англійською мовами.

Факультет по роботі з іноземними студентами також підтримує національні та культурні традиції іноземних студентів шляхом проведення національних днів, конференцій, спартакіад та форумів, а також забезпечує комфортні умови проживання, побуту та навчання іноземців.

З 2007 року в університеті працює освітня англомовна програма спільного україно-індійського факультету з Університетом Шобіт (Індія) за напрямами "Менеджмент" та "Комп’ютерні науки". Після успішного закінчення навчання студенти мають можливість отримати український та індійський дипломи.

У травні 2008 року ТНТУ з Технологічним університетом Таджикистану засновали спільний таджицько-український факультет управління персоналом і перспективних технологій, де за програмами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямами "Менеджмент" та "Автоматизація технологічних процесів" навчається понад 200 студентів з Таджикистану.

У 2008 році університет отримав грант міжнародної програми НАТО "Безпека заради миру" для проведення спільних досліджень науково-дослідною лабораторією систем вторинного електроживлення Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя та лабораторією силової електроніки Каліфорнійського університету (м. Ірвін, США).

Загальна інформація щодо участі університету в міжнародних проектах представлена в таблиці 10.1.

 

 

Таблиця 10.1

Участь ТНТУ в міжнародних проектах

Назва програми/фонду

Кількість проектів

ТЕМПУС

3

Фонд «Відродження»

2

НАТО

1

DААD

2

Академія Сisco

4

Microsoft IT Academy

1

IBM

1

Програми наукового міжнародного співробітництва МОНУ:

 

- Словенія

4

- Китай

3

- Білорусь

1

- Росія

2

- Франція

4

інші

4

 

 

Ректор                                                      П.В. Ясній

 


В 2008-2010 роках науково-технічною бібліотекою університету виконувалися проекти Міжнародного фонду "Відродження" за програмою "Соціальний капітал і академічні публікації" на тему: "Створення та забезпечення роботи репозитарію відкритого доступу Тернопільського державного технічного університету ім. І. Пулюя" та "Розвиток інституційного репозитарію ELARTU як осередку руху відкритого доступу" (керівник — к.т.н., доцент Шкодзінський О.К.). З 2000 року бібліотека ТНТУ також приймає участь у проекті "Електронна інформація для бібліотек" - EIFL Direct організованого за спільною ініціативою Інституту відкритого суспільства (Будапешт) та видавництва періодики EBSCO.

З 2012 року університет спільно з університетами Франції та України приймає участь в новому проекті Темпус "Міжуніверситетські стартап центри для розвитку студентських інновацій".

Приділяється значна увага відрядженням за кордон науковців, викладачів, аспірантів та студентів для проведення наукових робіт й наукового стажування. Це дає можливість підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників, проведення авторських досліджень з використанням сучасного обладнання й технологій, опанування новітніми унікальними методами, набуття досвіду провадження науково-дослідної діяльності, забезпечення інформаційного обміну та розширення наукових контактів.

Усього за 2012-2016 рр. кількість відряджених за кордон викладачів, науковців, докторантів, аспірантів та студентів університету за всіма напрямками склала 529 осіб.

Підтримка та розвиток відносин з університетами-партнерами Франції, Естонії, Індії, Таджикистану, Польщі дозволила створити ефективні міжуніверситетські програми обміну і стажування викладачів, науковців, аспірантів та студентів.

Вчені університету у 2006-2016 роках проходили наукові стажування в університетах ЄС та США, зокрема у Французькому інституті сучасної механіки (проф. Ясній П.В.), Руанському університеті (доц. Шинкарик М.М.), Університеті П’єра та Марії К’юрі (доц. Петрик М.Р.), Військово-технічній академії ім. Я. Домбровського (доц. Гуцайлюк В.Б., доц. Гладьо В.Б.), Ягелонському університеті (доц. Скоренький Ю.Л.), в Інституті Ісаака Ньютона у Великобританії (доц. Муль О.В.), Університеті Блеза Паскаля (доц. Ясній О.П.). У 2008 році д.т.н. Андрійчук В.А. опонував докторську дисертацію у Таллінському технологічному університеті.

В міжнародних наукових конференціях, з’їздах, симпозіумах за кордоном, у 2007-2016 роках взяли участь понад 150 викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів ТНТУ ім. І. Пулюя. Науковці та аспіранти приймали активну участь в міжнародних наукових конференціях, які відбулися в США, Канаді, Німеччині, Італії, Норвегії, Франції, Росії, Білорусії, Польщі та інших країнах.

Науковці університету приймали участь у світових та європейських конференціях, серед них: проф. Ясній П.В. у 18-й Європейській конференції з механіки руйнування м. Дрезден (Німеччина), доц. Бодрова Л.Г., доц. Крамар Г.М., аспіранти Коваль І.В., Сушинський В.І. в Світовому конгресі з порошкової металургії м. Флоренція (Італія), аспірант Костишин С.О. в Міжнародній конференції Berlin 8 Open Access Conference м. Пекін (Китай), доц. Муль. О.В. в Міжнародній науковій конференції "Осінь конформних структур та динаміки"  м. Варшава (Польша).

У 2007–2016 роках університет проводив виконання спільних міжнародних наукових проектів за програмами співробітництва між Україною, Словенією, Білорусією, Китаєм та США.

У 2012 році університет приєднався до ініціативи ООН "Сталий розвиток вищої освіти", що реалізовується в рамках міжнародної програми "Академічний вплив ООН".

В університеті з 2007 року працює Центр іноземних мов для поглибленого вивчення англійської, німецької, французької та польської мов на комерційних засадах. Додаткове вивчення іноземних мов дозволяє щороку понад 120 студентам університету приймати участь в міжнародних молодіжних програмах обміну, стажуваннях та практиках на підприємствах Великобританії, США, Франції, Німеччини та Польщі.

З 2004 року в університеті активно працює створений за підтримки Посольства Франції в Україні Центр франко-української наукової кооперації та підготовки персоналу. У центрі здійснюється науково-професійна і лінгвістична підготовка студентів для участі в європейських освітніх програмах щодо продовження навчання, професійного та наукового стажуваннях в кращих французьких університетських центрах і на промислових підприємствах. Центром надаються кваліфіковані інформаційні послуги щодо усіх діючих французьких освітніх програм, оформлення та подання необхідних документів, проводяться інтенсивні курси вивчення французької науково-технічної мови різного рівня підготовки, викладання циклу навчальних дисциплін французькою мовою, надається практична допомога у підготовці студентських проектів та наукових розробок та їх публічному захисту.

В 2007 році університетом було підписано угоду із фірмою "Устронянка" – провідним підприємством харчової промисловості Польщі. Так, з 2007 року десять викладачів університету в ході візитів на дане підприємство ознайомилися з передовим європейським виробництвом, а за період 2007-2015 р. 336 студентів університету пройшли технологічну практику на заводах підприємства "Устронянка".

В університеті проходять практику та стажування також й іноземні студенти із Словенії, Франції та В’єтнаму.

В грудні 2007 року між університетом та французькою агро-індустріальною асоціацією "Ki-France" була підписана угода про стажування студентів у Франції в рамках проходження обов’язкової практики і набуття досвіду з обраної спеціальності на сучасних французьких підприємствах.

Студенти університету є також активними членами Європейського молодіжного парламенту та приймають активну участь в його засіданнях у Франції, Чехії, Австрії, Великобританії та інших країнах.

На базі університету в 2007-2016 рр. проведено більше 30 міжнародних наукових конференцій, симпозіумів, колоквіумів та семінарів.

29 квітня 2010 року на базі нашого університету за підтримки Інституту трансформації суспільства та Посольства Словацької Республіки в Україні відкрито Тернопільський науково-інформаційний центр європейської та євроатлантичної інтеграції, яким проведено дебати студентської молоді ВНЗ м. Тернополя на тему: "Яка модель національної безпеки є найефективнішою для України? " та інформаційно-просвітницький семінар "Євроатлантична інтеграція України – регіональний аспект співробітництва".

Розробки університету демонструвались на міжнародних виставках, зокрема: СЕВІТ м. Ганновері (Німеччина), "Агро" (м. Київ), "Сучасна освіта в Україні" (м. Києві), "Перспективи" (Польща), "Освіта та кар’єра" (м. Київ), виставці наукових розробок України в КНР (м. Харбін), тощо.

ТНТУ - активний центр міжнародної діяльності Тернопільської області. В 2015 році університет відвідали більше 90 осіб - представників та науковців із багатьох вищих навчальних закладів за кордону, асоціацій та компаній (Республіки Польща, Федеративної Республіки Німеччина, Литовської Республіки, Республіки Білорусь, Угорщини, Республіка Іран, Республіки Молдова, Франції, Румунії, Чеської Республіки, Великобританії, ФР Нігерії, Фінляндії, Грузії).

За період з 2012 по 2017 рік працівники кафедри біотехнічних систем приймали участь у наступних міжнародних конференціях:

1. Бачинський М.В. Метод розпізнавання словесних образів за сигналами збудження органів голосового апарату для відновлення комунікативних функцій людини / М.В. Бачинський, О.Ф. Чолка, Є.Б. Яворська, // Сб. науч. тр. SWorld "Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте '2014". Технические науки. – Иваново: МАРКОВА АД, 2014. – В.4 (37), Т.7. – С 44-46.

2. Бачинський М.В. Забезпечення низької інтенсивності опромінення світлом для стимулювання профілактичних, терапевтичних та реабілітаційних процедур / М.Бачинський// Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 16-22 березня 2015 р.: матеріали конференції – Київ, 2015. – С. 220-222.

3. Забитівський В.П. Електроретинографічний фотостимулятор:Проблеми при застосуванні, та шляхи їх вирішення / Л.Б.Демчук,В.П.Забитівський, П.О. Тимків // Науковий огляд №7 (8). - Київ, 2014. - с.57-68. (Журнал включено до:"РІНЦ SCIENCE INDEX", ResearchBib, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Ulrich's Periodicals Directory, WorldCat, Directory of Research Journals Indexing, Scientific Indexing Services (SIS) та інш.)

4. Паляниця Ю. Метод опрацювання фонокардіосигналу для задач діагностування та ідентифікації захворювань малого кола кровообігу / Ю.Паляниця, Л. Дедів, В. Дозорський // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития ‘2013" (5-6 червня 2013 р. – Іваново, РФ).

5. Драґан Я. Системний аналіз – засіб обґрунтування математичної моделі досліджуваного об'єкта як системи / Я. Драґан, Ю. Грицюк, Ю. Паляниця // Advanced Information and Communi- cation Technologies-2015 : Proceedings of 1st International Conference (AICT'2015), October 29 – No- vember 1, 2015, Lviv, Ukraine. – Lviv : Lviv Polytechnic National University, 2015. – Pp. 159-161. 

6. Тимків П.О. Використання закону Вебера-Фехнера в квантовій електроретинографії / П.О. Тимків, Б.І. Яворський // Телемедицина – досвід та перспективи: тези доповіді на VIII міжн. конф. – Донецьк, 19-20.03.2012. С. 108-110

7. Tkachuk R. Кожухар А. Макар І. Ткаченко Олена Expressdiagnostics and authentication of illnesses is withapplication of the new optical – electronic systems / 6-th International Forum on innovative Technologies for Medicine// Bialystok, -21-13.11.2012. -S.24-25.

8. Ткачук Р.А. Дослідження електромагнітних випромінювань природних фізіотерапевтичних об’єктів / Ткачук Р.А., Яворский Б.І. , Яненко О.П, Русинчук В.П. // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 16-22 березня 2015 р.: матеріали конференції – Київ, 2015. – С. С.121-123.

9. Дедів Л.Є. Метод оцінювання стоматологічного матеріалу за зміною оптичних характеристик під час його полімеризацій[Текст] / М.О.Хвостівський, В.В.Никитюк, Л.Є.Дедів, Г.М.Шадріна// XI Міжнародна науково-технічна конференція «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів»: Матеріали конференції. – Кременчук: КрНУ, 2012. – C.105

10. Evheniya Yavorska. Perspectives of creation the prototype multi-functional diagnostical expert system // Матеріали XII Міжнародної конференції TCSET’2014 – Львів-Славсько, Україна (25.02-01.03.2014): Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів: В-цтво Львівської політехніки, 2014. – С.752.

11. Bohdan Yavorskyy. Reconstruction of Methods for Estimation of Periodical Correlated Stochastic Biosignals on a Base of the Least Action Principle // Proceedings of the XI International Conference TCSET'2012, February21-24, 2012. — Lviv-Slavsko, Ukaine. — 131p.

12. Bohdan Yavorskyy. Application of the Principle of Symmetry for Synchronization of Biosignals in their Sample // Матеріали XII Міжнародної конференції TCSET’2014 – Львів-Славсько, Україна (25.02-01.03.2014): Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів: В-цтво Львівської політехніки, 2014. – С.714.

13. Bachynskyy М. Excitation Energy Control in Quantum Retinography/M. Bachynskyy, Y. Stoyanov, B. Yavorskyy/ Матеріали XIIІ Міжнародної конференції TCSET’2016 – Львів-Славсько, Україна (23.02-26.02.2016): Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів: В-цтво Львівської політехніки, 2016. – С.777-779.

14. Драґан Я. Системний аналіз – засіб обґрунтування математичної моделі досліджуваного об'єкта як системи / Я. Драґан, Ю. Грицюк, Ю. Паляниця // Advanced Information and Communication Technologies-2015 : Proceedings of 1st International Conference (AICT'2015), October 29 – No- vember 1, 2015, Lviv, Ukraine. – Lviv : Lviv Polytechnic National University, 2015. – Pp. 159-161. 

Студенти кафедри мають можливість проходити виробничу практику на підприємствах інших держав (Польщі, Франції, Німеччини). З цією метою Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя заключає договори про співпрацю та проведення виробничих практик і стажування з підприємствами інших держав.

Кафедра підтримує тісні звязки з Люблінською Політехнікою (Польща). Метою цих зв’язків є наукове співробітництво шляхом проведення конференцій, симпозіумів, спільних наукових видань, обмін спеціалістами, взаємне стажування наукових працівників, аспірантів, студентів, організація спільних післядипломних шкіл, безкоштовне взаємне користування бібліотечними фондами тощо.