• Slide.gif

Аспіранти кафедри

Осухівська Галина Михайлівна
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
«Математична модель тонового сигналу для діагностики стану клапанів серця людини»
Рік захисту - 1999
науковий керівник - проф. Драґан Я.П.
Ким працює зараз - завідувач кафедри компютерних систем та мереж Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя, кандидат технічних наук.

Чорна Леся Богданівна
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
«Стохастична модель голосового сигналу для задачi дiагностики ритмiки серця людини»
Рік захисту - 2001
науковий керівник - проф. Драґан Я.П.

Шадріна Галина Михайлівна
Спеціальність: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
Тема роботи: «Математична модель мовного сигналу для біотехнічної системи реабілітації функцій мовного апарату»
Рік захисту: 2001
Науковий керівник: професор Яворський Б.І.

Рафа Тарас Миколайович
Спеціальність: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
Тема роботи: «Математична та імітаційна модель зображення для задачі Х-променевої локальної томографії»
Рік захисту - 2003
науковий керівник - проф. Яворський Б.І.

Бачинський Михайло Володимирович
Спеціальність: 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи
«Методи забезпечення вірогідного та автоматичного передавання ритмокардіосигналу у системах мобільного голтерівського моніторингу»
2008
науковий керівник - проф. Яворський Б.І.

Яворська Євгенія Богданівна
Спеціальність: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
«Математичні моделі та методи опрацювання ритмокардіосигналів для визначення характеристик серцевої ритміки з прогнозованою вірогідністю»
2009
науковий керівник - проф. Драґан Я.П.

Хвостівський Микола Орестович
Спеціальність: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
«Математична модель макромеханізму формування електроретиносигналу для підвищення достовірності офтальмодіагностичних систем»
2010
науковий керівник - проф. Драґан Я.П.

Дедів Леонід Євгенович
Спеціальність: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
«Математична модель електрокардіосиґналу для підвищення інформативності систем голтерівського моніторинґу»
2011
науковий керівник - проф. Драґан Я.П.

Фалендиш Володимир Володимирович
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
«Удосконалення обчислювальних методів обробки ритмокардіосигналу в системах контролю функціонального стану людини»
2012
наук. кер. - проф. Яворський Б.І.

Дунець Василь Любомирович
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
«Математична модель та метод опрацювання електрокардіосиґналу при фізичному навантаженні для підвищення точності кардіодіагностичних систем»
2013
науковий керівник - проф. Драґан Я.П.

Дозорський Василь Григорович
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
«Математична модель вокалізованих фрикативних звуків для задач діагностики голосового апарату людини»
2013
науковий керівник - проф. Драґан Я.П.

Промович Юрій Богданович
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
«Математичне моделювання струму в об’єктах з неоднорідностями та методи їх біполярної електроімпедансної томографії з підвищеною точністю»
2013
науковий керівник - проф. Яворський Б.І.

Дедів Ірина Юріївна
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
«Математична модель дихальних шумів для підвищення інформативності аускультативних діагностичних систем»
2013
науковий керівник - проф. Драґан Я.П.

Лещишин Юрій Зіновійович
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
«Математична модель та методи ефективного визначення розладки ритмокардіосигналу»
2013
науковий керівник - проф. Яворський Б.І.

Дозорська Оксана Федорівна
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
«Математична модель та методи опрацювання біосигналів для задачі компенсації порушеної комунікативної функції людини»
2021
науковий керівник - доц. Яворська Є.Б.

Хвостівська Лілія Володимирівна
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
«Математична модель та методи аналізу пульсового сигналу для підвищення інформативності фотоплетизмографічних систем»
2021
науковий керівник - проф. Яворський Б.І.

Тимків Павло Олександрович
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
«Ідентифікація параметрів математичної моделі відгуку ретини ока на низькоінтенсивну стимуляцію»
2021
науковий керівник - проф. Яворський Б.І.

Стоянов Юрій Миколайович
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
«Удосконалення обчислювальних методів оптимального синтезу ректени для бездротового заряджання акумулятора в імплантанті»
2021
науковий керівник - проф. Яворський Б.І.

Стрембіцька Оксана Іванівна
163 Біомедична інженерія
«Методи та засоби оцінки пульсового сигналу при психоемоційному стресі у стоматологічній практиці»
2021
науковий керівник - доц. Яворська Є.Б.
 
Кубашок Віталій Петрович
163 Біомедична інженерія
«Методи та засоби електростимуляції опорно-рухового апарату людини» (науковий керівник - к.т.н., доц. Дедів Л.Є.).
Термін навчання - 2019-2022 р.р. 
 
Паньків Ірина Михайлівна
163 Біомедична інженерія
«Методи за засоби оцінювання психоемоційного стану людини за електроенцефалосигналами в експертних системах»
науковий керівник - к.т.н., доц. Яворська Є.Б.
Термін навчання - 2019-2022 р.р.