• Slide.gif

Навчальні дисципліни (доктор філософії)

Перелік обов'язкових навчальних дисциплін - 37,5 кредити ЄКТС (2023/2024 н.р.):

 • Іноземна мова для науковців [Силабус]  [Робоча програма]
 • Основи педагогіки та психології вищої школи [Силабус]  [Робоча програма]
 • Філософія науки [Силабус]  [Робоча програма]
 • Біомедична інженерія [Силабус]  [Робоча програма]
 • Засади провадження наукової діяльності [Силабус] [Робоча програма]
 • Інформаційні технології в наукових дослідженнях [Силабус]  [Робоча програма]
 • Реабілітаційна інженерія [Силабус]  [Робоча програма]
 • Науково-педагогічна практика [Методичні вказівки]  [Робоча програма]

Здобувачі вищої освіти обирають освітні вибіркові дисципліни із запропонованого переліку у середовищі електронного навчання ТНТУ Atutor (Вкладка – «ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ») (https://dl.tntu.edu.ua/users/browse_elective.php). Доступ до переліку вибіркових навчальних дисциплін мають усі здобувачі вищої освіти, зареєстровані у середовищі електронного навчання ТНТУ Atutor.

Загальний обсяг вибіркових дисциплін - 13,5 кредити ЄКТС (2023/2024 н.р.).

Рекомендований перелік вибіркових навчальних дисциплін кафедрою на 2023/2024 н.р.:

 • Відбір та обробка біомедичних сигналів (4,5 ECTS) [Силабус]
 • Клінічна інженерія (4,5 ECTS) [Силабус]
 • Медична інтроскопія (4,5 ECTS) [Силабус]
Порядок формування індивідуального плану студента й реалізації права вибору здобувачами вищої освіти освітніх компонентів визначений у «Положенні про організацію освітнього процесу в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя» (https://docs.tntu.edu.ua/base/document?id=12).
Заяви на вибір дисциплін магістрів:
 • Рік вступу - 2022 р. (осінь) [переглянути].
 • Рік вступу - 2023 р. (весна) [переглянути].