• Slide.gif

Робоча група із удосконалення освітньо-професійної програми
створена наказом в.о. ректора ТНТУ імені Івана Пулюя 
від 4 квітня 2022 року за № 4/7-203 


 

Яворська Євгенія Богданівна

к.т.н., доц., завідувачка кафедри, керівник робочої групи, гарант програми,


Хвостівський Микола Орестович

к.т.н., доц., доцент кафедри


Дозорський Василь Григорович

к.т.н., доц., доцент кафедри


Паласюк Богдан Євстахович

головний інженер ТОВ «Форвард-Орто» (за згодою)


Дубровська Вікторія Олександрівна

студентка групи РБ-31