• Slide.gif

Робоча група із удосконалення освітньо-професійної програми
створена наказом ректора ТНТУ імені Івана Пулюя 
від 11 травня 2023 року за № 4/7-543 


 

Яворська Євгенія Богданівна

к.т.н., доц., завідувачка кафедри, керівник робочої групи


Хвостівський Микола Орестович

к.т.н., доц., доцент кафедри


Дозорський Василь Григорович

к.т.н., доц., доцент кафедри, гарант програми (наказ №4/7/1201 від 22.12.23 р.)


Бачинський Михайло Володимирович

директор ТОВ «НВП Інфотехмед» (за згодою), к.т.н., доцент


Дудар Тарас Андрійович

студент групи РБм-51