• Slide.gif

 


Яворський Богдан Іванович

д.т.н., професор, професор кафедри радіотехнічних систем,

гарант ОНП "Біомедична інженерія" (до 25.12.2023 р.)

▶️ Розробник стандартів 1, 2, 3 рівнів ВО галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» за спеціальністю 163 Біомедична інженерія.

▶️ Засновник та керівник наукової школи «Математичне моделювання та обробка техногенних та природних складних сигналів».

▶️ Член секції 12 «Приладобудування» Наукової ради МОН (наказ МОН України від 20.06.2019 р., №859).

▶️ Член науково-методичної комісії 8 МОН секції 163 Біомедична інженерія.

Навчальні дисципліни: ▶️ Інформаційні технології в накових дослідження (лекційні заняття)


Яворська Євгенія Богданівна

к.т.н., доцент, завідувачка кафедри біотехнічних систем

Місце стажування, документ:

▶️ Стажування на ТзОВ «МЕВІЗ» (довідка від 08.02.2021 р.).

▶️ Міжнародне стажування в Uniwersytet Bielsko-Bielski (University of Bielsko-Biala, Poland) (сертифікат міжнародного стажування).

Навчальні дисципліни: ▶️ Біомедична інженерія (практичні заняття); ▶️ Медична інтроскопія (вибіркова)

Науковий керівник здобувачів: ▶️ Кінаш Роман Володимирович; ▶️Николайчук Володимир Іванович▶️Гринюк Іван Олександрович


Ткачук Роман Андрійович

д.т.н., професор., професор кафедри біотехнічних систем

Місце стажування, документ: ▶️ Стажування на ТОВ ТКБР «Стріла» (довідка №545 від 23.12.2022 р.).

Навчальні дисципліни: ▶️ Біомедична інженерія (лекційні заняття)

Науковий керівник здобувачів: ▶️ Яворський Ігор Володимирович; ▶️Карнов Антон Олександрович▶️Лотоцький Володимир Петрович▶️Самуляк Петро Юрійович


Дозорський Василь Григорович

к.т.н., доц., доцент кафедри біотехнічних систем

Місце стажування, документ: ▶️ Стажування на ПП «ГАЛІТ» (довідка від 27.06.2022 р.).

Навчальні дисципліни: ▶️ Реабілітаційна інженерія (лекційні заняття); ▶️ Відбір та обробка біомедичних сигналів (вибіркова)

Науковий керівник здобувачів: ▶️ Франчевська Галина Іванівна


Довгань Анатолій Олексійович

д.філ.н, професор, професор кафедри українознавства і філософії

Місце стажування, документ: ▶️ Краківський економічний університет (Республіка Польща). Термін стажування: 06.02.2023-17.03.2023. Тема стажування: “New and innovative teaching methods”. Сертифікат NR 3339/MSAP/2023.

Навчальні дисципліни: ▶️ Філософія науки ▶️ Основи педагогіки та психології вищої школи (2022/2023 н.р)


Баб'як Жана Володимирівна

к.пед.н., доц., завідувачка кафедри української та іноземної мов

Місце стажування, документ:

▶️  Тернопільський національний економічний університет, кафедра іноземних мов (наказ від 17.03.2018 №58-К/тр). Мета стажування: вдосконалення освіти та професійної підготовки шляхом поглиблення, розширення, оновлення професійних знань, умінь і навичок. Дата видачі: 17.03.2018. Термін проходження: з 2.04.2018 -11.05.2018.
▶️  Онлайн курс TESO L International Convention and   English Language Expo (36 год.), березень, 2021.
▶️  Двоступеневий проєкт програми Балтійських університетів (BUP) "Інтернаціоналізація: Україна-Білорусь-Швеція", Університет Упсала (Uppsala University), Швеція, травень 2019 р.

Навчальні дисципліни: ▶️ Іноземна мова для науковців


Дмитрів Олена Романівна

к.т.н, доц., доцент кафедри автоматизації технологічних процесів і виробництв

Місце стажування, документ:

▶️ Стажування. Тернопільський національний економічний університет, кафедра економічної кібернетики та інформатики з 13 травня 2019 року по 14 червня 2019 року. Наказ від 19 квітня 2019 р, №13.
▶️ Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) “Академічна доброчесність при підготовці бакалаврів та магістрів в країнах Європейського Союзу та Україні”. Організатор: Інститут науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та ГО Міжнародна фундація науковців та освітян. Certificate about the international skills development (the webinar) ES№12004, 06.02.2023; 1.5 ECTS in the following disciplines: Principles of scientific activity; Technology of design and administration of databases and data warehouses; Computer graphics and design. 30th in January - 6th February, 2023 Lublin (Repablic of Poland).
▶️ Міжнародне стажування для викладачів закладів вищої освіти України “Innovations in teaching and learning in higher education”, organised by Faculty of Education, University of Białystok. Certificate № 21, 15.12.2023; 6 ECTS, November 7th - Desember 15th, 2023.
▶️ Підвищення кваліфікації за галуззю знань 05; 17 за дисциплінами Професійна підготовка, Комп'ютерна графіка і дизайн, Технологія проєктування та адміністрування баз даних і сховищ даних, Засади провадження наукової діяльності. Інститут післядипломної освіти НУВГП, м. Рівне, з 1 листопада 2023 року по 1 травня 2024 року.

Навчальні дисципліни: ▶️ Засади провадження наукової діяльності 


Габрусєва  Наталія Валеріївна

PhD, старший викладач кафедри інформаційної діяльності та соціальних наук

Місце стажування, документ:

▶️ Підвищення кваліфікації у  Вищій школі філософії при Інституті філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. Свідоцтво 12 СПК 747604.
▶️ Іnternational scientific and pedagogical internship, IV International Scientific Congress «Society оf Ambient Intelligence», Ukraine – Uzbekistan – Latvia,  January 2020  April 2021. Сerteficate №062-2021, 180 hours (6.0 ECTS credits).
▶️ Іnternational scientific and pedagogical internship, "DIGITAL FUTURE: BLENDED LEARNING"  DigIn.Net 2, DAAD , Мау 4, 2022 - June 10, 2022, 180 год. Сerteficate № DN 202205040 (6.0 ECTS credits).
▶️ Іnternational scientific and pedagogical internship, V International Scientific Congress «Society оf Ambient Intelligence», Ukraine – Uzbekistan – Latvia  Portugal ,  January 2022  October 2022. Сerteficate №037-2022, 180 hours (6.0 ECTS credits).

Навчальні дисципліни: ▶️ Основи педагогіки та психології вищої школи (2023/2024 н.р)


Гевко Олена Василівна

к.м.н., доц., доцент кафедри біотехнічних систем

Місце стажування, документ:

▶️ Стажування у КНП «Гусятинської селещної ради» (довідка №1243 від 02.12.2021 р.).

▶️ Міжнародне стажування в Slaskie Centrum Educacji Medycznej (Katowice, Poland) (сертифікат стажування).

Навчальні дисципліни: ▶️ Клінічна інженерія (вибіркова дисципліна)


Хвостівський Микола Орестович

к.т.н., доц., доцент кафедри біотехнічних систем, гарант ОНП "Біомедична інженерія" (з 26.12.2023 р.)

Місце стажування, документ:

▶️ Стажування на ТзОВ «МЕВІЗ» (довідка від 08.02.2021 р.).

▶️ Міжнародне стажування в Uniwersytet Bielsko-Bielski (University of Bielsko-Biala, Poland) (сертифікат міжнародного стажування).

Навчальні дисципліни: ▶️ Інформаційні технології в наукових дослідження (практичні заняття) (2022/2023 н.р.)

Науковий керівник здобувачів: ▶️ Бойко Роман Романович; ▶️Фуч Ольга Віталіївна; ▶️Уніят Сергій Васильович


Дедів Леонід Євгенович

к.т.н., доц., доцент кафедри біотехнічних систем

Місце стажування, документ: ▶️ Стажування на ПП «ГАЛІТ» (довідка від 27.06.2022 р.).

Навчальні дисципліни: ▶️ Інформаційні технології в накових дослідження (практичні заняття) (2023/2024 н.р.)

Науковий керівник здобувачів: ▶️ Кубашок Андрій Васильович; ▶️Ковалик Сергій Васильович


Стрембіцька Оксана Іванівна

PhD (біомедична інженерія), асистент кафедри біотехнічних систем (сумісник), стейкхолдер

Місце роботи стейкхолдера, посада: ▶️ ПП «Галіт», інженер-конструктор

Навчальні дисципліни: ▶️ Реабілітаційна інженерія (практичні заняття) (2023/2024 н.р.)