• Slide.gif

Навчальні дисципліни кафедри

Освітній рівень "Бакалавр":
 
• Анатомія, фізіологія та патологія людини [Силабус]
• Біомедична інженерія [Силабус]
• Діагностичні і терапевтичні системи [Силабус]
• Лабораторно-аналітична техніка [Силабус]
• Математичне та комп'ютерне моделювання медтехніки [Силабус]
• Мікропроцесорна техніка [Силабус]
• Моделювання біомедичних процесів та сигналів [Силабус]
• Обробка біомедичних зображень [Силабус]
• Обробка біомедичних сигналів [Силабус]
• Основи біофізики та біомеханіки [Силабус]
• Основи конструювання біомедичної апаратури [Силабус]
• Основи медичних знань [Силабус]
• Основи побудови медичної техніки [Силабус]
• Основи теорії кіл та сигналів [Силабус]
• Передача біомедичної інформації в комп’ютерних мережах [Силабус]
• Принципи біомедичної інженерії [Силабус]
• Системний аналіз і прийняття рішень в медицині [Силабус]
• Телемедичні системи [Силабус]
• Цифрова схемотехніка [Силабус]
 
Освітній рівень "Магістр":
 
• Комп'ютерна біометрія та медична інтрографія [Силабус]
• Комп’ютерний дизайн біотехнічних систем [Силабус]
• Методологія та організація наукових досліджень [Силабус]
• Методика медикобіологічного дослідження [Силабус]
• Біомедична інженерія штучного інтелекту [Силабус]
• Інженерний супровід медичних технологій [Силабус]
• Біомедична статистика [Силабус]