• Slide.gif

Курсове та дипломне проектування

Курсові роботи і проекти:
 
- освітній рівень "бакалавра":
  • Моделювання біомедичних процесів та сигналів [перегляд]
  • Обробка біомедичних сигналів [перегляд]
  • Обробка біомедичних зображень [перегляд]
  • Основи побудови медичної техніки [перегляд]
  • Передача біомедичної інформації в комп'ютерних мережах [перегляд]

- освітній рівень "магістра":

  • Методологія та організація наукових досліджень [перегляд]
  • Технології проектування та конструювання біопротезів [перегляд]
  • Біомедична статистика [перегляд]
Кваліфікаційна робота магістра:
  • Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційних робіт для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія» галузі знань 16 «Хімічна інженерія та біоінженерія» / уклад.: Хвостівський М.О., Яворська Є.Б. Тернопіль: ТНТУ, 2023. 57 с. [перегляд]