• Slide.gif

Курсові проекти і роботи

Курсові роботи і проекти:
  • Моделювання біомедичних процесів та сигналів [перегляд]
  • Обробка біомедичних сигналів [перегляд]
  • Обробка біомедичних зображень [перегляд]
  • Основи побудови медичної техніки [перегляд]
  • Передача біомедичної інформації в комп'ютерних мережах [перегляд]
  • Біомедична інженерія штучного інтелекту [перегляд]
  • Методологія та організація наукових досліджень [перегляд]
  • Біомедична статистика [перегляд]
Кваліфікаційна робота магістра:
  • Методичні рекомендації з оформлення кваліфікаційних робіт магістра за спеціальністю 163 Біомедична інженерія [перегляд]