• Slide.gif

Аспірантура

На кафедрі біотехнічних систем ТНТУ ім.І.Пулюя можна здобувати освіту за ступенем доктора філософії за спеціальністю 163 Біомедична інженерія.

На сьогодні на кафедрі навчається 8 аспірантів (станом на 01.01.2022 рік):

  • Кубашок Віталій Петрович, тема дисертаційного дослідження «Методи та засоби електростимуляції опорно-рухового апарату людини» (науковий керівник - к.т.н., доц. Дедів Л.Є). Термін навчання - 2019-2022 р.р.
  • Паньків Ірина Михайлівна, тема дисертаційного дослідження  «Методи за засоби оцінювання психоемоційного стану людини за електроенцефалосигналами в експертних системах» (науковий керівник - к.т.н., доц. Яворська Є.Б.). Термін навчання - 2019-2022 р.р.
  • Бойко Роман Романович, тема дисертаційного дослідження  «Метод обробки добових електроенцефалосигналів при епілепсії для комп’ютерних електроенцефаографічних систем» (науковий керівник - к.т.н., доц. Хвостівський М.О.). Термін навчання - 2020-2023 р.р.
  • Кінаш Роман Володимирович, тема дисертаційного дослідження  «Удосконалення методів та засобів обробки біосигналів людини в медичних інформаційних системах» (науковий керівник - к.т.н., доц. Яворська Є.Б.). Термін навчання - 2020-2024 р.р.
  • Кубашок Андрій Васильович, тема дисертаційного дослідження  «Методи та засоби обробки поверхневих
    електроміосигналів для активного біопротезування» (науковий керівник - к.т.н., доц. Дедів Л.Є.). Термін навчання - 2021-2024 р.р.
  • Фуч Ольга Віталіївна, тема дисертаційного дослідження  «Метод та засіб обробки електроенцефалографічних сигналів для виявлення рухів людини» (науковий керівник - к.т.н., доц. Хвостівський М.О.). Термін навчання - 2021-2025 р.р.
  • Николайчук Володимир Іванович, тема дисертаційного дослідження  «Метод і засіб відбору та обробки сигналів для електроенцефалографічних діагностичних систем» (науковий керівник - к.т.н., доц. Яворська Є.Б.). Термін навчання - 2021-2025 р.р.
 

Стосовно вступу в аспірантуру звертайтесь у відділ аспірантури:

Адреса: 46001, м.Тернопіль, вул. Руська, 56, корпус № 1, к.109
Телефон: (0352) 25-57-98
Веб-сайт: phd.tntu.edu.ua
 
В університеті діють Спеціалізовані Вчені ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій.