• Slide.gif

Наукові семінари

Науковий семінар аспірантки 4-ого року навчання кафедри ботехнічних систем ТНТУ Стрембіцької Оксани Іванівни

19 травня 2021 року о 16:00 відбувся онлайн в середовищі A-tutor науковий семінар аспірантки кафедри біотехнічних систем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Стрембіцької Оксани Іванівни за матеріалами дисертаційної роботи на тему: «Методи та засоби оцінки пульсоого сигналу при психоемоційному стресі у стоматологічній практиці», представлену на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 163 Біомедична інженерія. 
Науковий керівник: к.т.н., доц. зав. кафедри біотехнічних систем Яворська Євгенія Богданівна.
Основні питання:

1. Аналіз стану проблеми оцінки функціонування серцевосудинної системи за пульсовим сигналом при сихоемоційному стресі у стоматологічній практиці для обґрунтування вибору напрямку наукового дослідження.
2. Аналіз відомих методфі відбору та аналіз пульсового сигналу для виявлення можливості їх застосування з метою аналізу пульсового сигналу при психоемоційному стресі у стоматологічній практиці.
3. Обґрунтування структури математичної моделі пульсового сигналу при психоемоційному стресі для виявлення відхилень у роботі серцево-судинної системи зумовлених дією стресу.
4. Розроблення методу та алгоритму аналізу пульсового сигналу при психоемоційному стресі на базі обґрунтованої математичної моделі для вирішення завдання виявлення відхилень у роботі серцево-судинної системи зумовлених дією психоемоційного стресу на прийомі у лікаря-стоматолога.
5. Розроблення імітаційної моделі та алгоритму її валідації для обґрунтування прийняття рішення про використання імітаційної моделі як засобу верифікації алгоритмів опрацювання пульсового сигналу при психоемоційному стресі у
стоматологічній практиці.
6. Розроблення методів та алгоритмів верифікації алгоритму опрацювання пульсового сигналу при психоемоційному стресі для прийняття рішення про достовірність методу опрацювання пульсового сигналу при психоемоційному стресі у стоматологічній практиці.

Науковий семінар асистента кафедри радіотехнічних систем ТНТУ Хвостівської Лілії Володимирівни

04 лютого 2021 року о 11:00 відбувся онлайн в середовищі A-tutor науковий семінар асистента кафедри радіотехнічних систем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Хвостівської Лілії Володимирівни за матеріалами дисертаційної роботи на тему: «Математична модель та методи аналізу пульсового сигналу для підвищення інформативності фотоплетизмографічних систем», представлену на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи. 
Науковий керівник: д.т.н., проф. проф. кафедри радіотехнічних систем Яворський Богдан Іванович.
Основні питання:

1.    Аналіз стан справ та тенденції розвитку математичних моделей пульсового сигналу та методів їх аналізу для обґрунтування напрямку наукового дослідження.
2.    Обґрунтування структури математичної моделі пульсового сигналу для розв’язання задачі дослідження динаміки зміни фазо-часових параметрів як чутливого показника стану ригідності судин.
3.    Розроблення методів та алгоритмів аналізу пульсового сигналу на основі обґрунтованої математичної моделі зорієнтованих на підвищення інформативності фотоплетизмографічних систем шляхом отримання нових інформативних ознак як індикаторів стану ригідності судин.
4.    Розроблення методів та алгоритмів верифікації і валідації методів аналізу пульсового сигналу для обґрунтування вибору рішення про затвердження їх результатів.
5.    Розроблення дослідного макету фотоплетизмографічної системи та програмного забезпечення для комп’ютерного моделювання пульсових сигналів та верифікації і валідації результатів його статистичного аналізу.