• Slide.gif

Наукова робота

Основні напрямки наукових досліджень співробітників кафедри:

 • Розроблення науково-методологічних основ біомедичної інженерії, розвиток методів і засобів аналізу та синтезу інженерно-технічних і медико-біологічних знань, впровадження його результатів в галузі охорони здоров’я людини та довкілля.
 • Розроблення та удосконалення методів та засобів підтримки, провадження, інженерного супроводу існуючих та новітніх медичних технологій, технічних засобів в медицині, управління інженерною інфраструктурою та системою безпеки і якості в лікувальних закладах.
 • Розроблення та вдосконалення метрологічного контролю медичних приладів і систем, інструментів, сенсорів та приводів, дослідження взаємодії техніки з біологічними об’єктами.
 • Дослідження, розробка методів та удосконалення і застосування інженерного супроводу засобів і технологій спрямованих на відновлення функцій організму людини з метою підвищення якості життя людей.
 • Дослідження та використання закономірностей та принципів інформаційних процесів у медичних і біологічних системах, створення комп’ютерних засобів збереження, оброблення, передачі інформації і підтримки прийняття рішень в медицині і біології, а також моделювання, прогнозування, управління станом та контроль медичних і біологічних систем, створення віртуальної реальності для потреб діагностики і терапії.
 • Розроблення інженерних стратегій, методів та інструментів, в тому числі комп’ютерного моделювання для аналізу експериментальних даних і формулюванні математичного опису фізіологічних подій для отримання комплексного та інтегрованого розуміння функції живих організмів та прогнозування фізіологічних реакцій при плануванні експериментів.
 • Удосконалення методів та засобів відбору, оброблення та інтерпретації біосигналів для дослідження біологічних об’єктів, розроблення і вдосконалення діагностичних і терапевтичних методів та засобів.
 • Відбір, оброблення, інтерпретація, томографічна реконструкція зображень біологічних об’єктів, органів та їх структур, отриманих з використанням хвильового випромінювання з оптимальними для безпеки та прикладного застосування для діагностики і лікування параметрами, а також для хірургічного орієнтування.
 • Дослідження мозку і нервової системи для заміни або відновлення втрачених розумових, сенсорних і моторних здібностей, вдосконалення комп’ютерних систем і мереж з метою використання їх за допомогою біосигналів мозку та нервової системи.
  Експериментальну базу складають лабораторії кафедри біотехнічних систем, відділ медичного апаратобудування,випробувальна лабораторія Х-променевої медтехніки, а також до послуг науковців лабораторії Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського, ПП Центр мікрохірургії ока «Медікус», НВЕ СМП «Медап», ВАТ ТРЗ «Оріон», ТКБ «Стріла» (м. Тернопіль); НДІ «РЕМА» (м.Львів). Це дозволить в повному обсязі проводити дослідження

На кафедрі сформувалась наукова школа:

 • Математичне моделювання та обробка техногенних та природних складних сигналів (засновник наукової школи та науковий керівник школи: доктор технічних наук, професор, Яворський Богдан Іванович).