• Slide.gif

Головні наукові публікації

Монографії:

1. Математичне та комп’ютерне моделювання електрокардіосиґналів у системах голтерівського моніторинґу / Л.Є. Дедів, А.С. Сверстюк, І.Ю. Дедів, М.О. Хвостівський, В.Г. Дозорський, Є.Б. Яворська. – Львів: Видавництво «Магнолія - 2006», 2021. – 120 с. ISBN 978-617-574-218-1

 

2. Математичне моделювання, методи та програмне забезпечення опрацювання дихальних шумів у комп'ютерних аускультативних діагностичних системах / І.Ю. Дедів, А.С. Сверстюк, Л.Є. Дедів, В.Г. Дозорський, М.О. Хвостівський. – Львів: Видавництво «Магнолія - 2006», 2021. – 126 с. ISBN 978-617-574-219-8

 

3. Паляниця Ю.Б., Сверстюк А.С., Шадріна Г.М. Математичне та комп’ютерне моделювання фонокардіосиґналів для удосконалення кардіодіагностичних систем / Ю.Б. Паляниця, А.С. Сверстюк, Г.М. Шадріна – Львів: Видавництво «Магнолія - 2006», 2020. – 106 с.

Посібники:

1. Ткачук Р.А. Основи технології радіоелектронних апаратів: навчальний посібник / Р.А. Ткачук, В.Г. Дозорський, Л.Є. Дедів, І.Ю. Дедів. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017 - 336 с. ISBN 978-966-305-081-2

 

Публікації працівників кафедри біотехнічих систем:

  • Яворська Євгенія Богданівна (Google Scholar, репозитарій ТНТУ ELARTU)
  • Хвостівський Микола Орестович (Google Scholar, репозитарій ТНТУ ELARTU)
  • Ткачук Роман Андрійович (Google Scholar, репозитарій ТНТУ ELARTU)
  • Бачинський Михайло Володимирович (Google Scholar, репозитарій ТНТУ ELARTU)
  • Гевко Олена Василівна (Google Scholar, репозитарій ТНТУ ELARTU)
  • Дозорський Василь Григорович (Google Scholar, репозитарій ТНТУ ELARTU)
  • Дедів Леонід Євгенович (Google Scholar, репозитарій ТНТУ ELARTU)
  • Шадріна Галина Михайлівна(Google Scholar, репозитарій ТНТУ ELARTU)
  • Тимків Павло Олександрович (Google Scholar, репозитарій ТНТУ ELARTU)
  • Дозорська Оксана Федорівна (Google Scholar, репозитарій ТНТУ ELARTU)