• Slide.gif

Навчальні дисципліни (молодший бакалавр)

Здобувачі вищої освіти обирають освітні вибіркові компоненти із запропонованого переліку у середовищі електронного навчання ТНТУ Atutor (Вкладка – «ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ»). http://dl.tntu.edu.ua/login.php. Доступ до переліку вибіркових навчальних дисциплін мають усі здобувачі вищої освіти, зареєстровані у середовищі електронного навчання ТНТУ Atutor.

Рекомендований перелік вибіркових навчальних дисциплін кафедрою:

  • Архітектура комп'ютерних систем [Силабус]
  • Бази даних [Силабус]
  • Комп'ютерна візуалізація біосигналів [Силабус]
  • Медичні комплекси та системи [Силабус]
  • Основи конструювання та технологія телемедичних систем [Силабус]
  • Реабілітаційна інженерія [Силабус]