• Slide.gif

Вибіркові дисципліни (молодший бакалавр)

Перелік навчальних дисциплін:

  • Архітектура комп'ютерних систем [Силабус]
  • Бази даних [Силабус]
  • Комп'ютерна візуалізація біосигналів [Силабус]
  • Медичні комплекси та системи [Силабус]
  • Основи конструювання та технологія телемедичних систем [Силабус]
  • Реабілітаційна інженерія [Силабус]