• Slide.gif

Навчальні дисципліни (бакалавр)

Здобувачі вищої освіти обирають освітні вибіркові компоненти із запропонованого переліку у середовищі електронного навчання ТНТУ Atutor (Вкладка – «ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ»). http://dl.tntu.edu.ua/login.php. Доступ до переліку вибіркових навчальних дисциплін мають усі здобувачі вищої освіти, зареєстровані у середовищі електронного навчання ТНТУ Atutor.

Рекомендований перелік вибіркових навчальних дисциплін кафедрою:

 • Архітектура ПК [Силабус]
 • Біомедичні сенсори [Силабус]
 • Біомехатроніка [Силабус]
 • Вимірювальні перетворювачі біофізичних величин та електроди [Силабус]
 • Комп’ютерні 3D-технології в реабілітаційній інженерії [Силабус]
 • Комп’ютерні мережі в медицині [Силабус]
 • Математичне та комп'ютерне моделювання медтехніки [Силабус]
 • Медикобіологічні дослідження [Силабус]
 • Медичні Web-технології [Силабус]
 • Мобільні медичні пристрої [Силабус] 
 • Основи медичних знань [Силабус]
 • Основи побудови медичної техніки [Силабус]
 • Передача біомедичної інформації в комп'ютерних мережах [Силабус]
 • Принципи біомедичної інженерії [Силабус]
 • Телемедичні технології [Силабус]   
 • Штучний інтелект в медицині [Силабус]