• Slide.gif

Вибіркові дисципліни (бакалавр)

Бакалавр (Біоінформатика та реабілітаційна інженерія)

 • Архітектура ПК [Силабус]
 • Біомедичні сенсори [Силабус]
 • Біомехатроніка [Силабус]
 • Комп’ютерні 3D-технології в реабілітаційній інженерії [Силабус]
 • Комп’ютерні мережі в медицині [Силабус]
 • Медикобіологічні дослідження [Силабус]
 • Медичні Web-технології [Силабус]
 • Основи побудови медичної техніки [Силабус]
 • Телемедичні технології [Силабус]   
 • Штучний інтелект в медицині [Силабус]


Бакалавр (4 курс)

 • Архітектура ПК [Силабус]
 • Вимірювальні перетворювачі біофізичних величин та електроди [Силабус]
 • Математичне та комп'ютерне моделювання медтехніки [Силабус]
 • Медикобіологічні дослідження [Силабус]
 • Мобільні медичні пристрої [Силабус]   
 • Моделювання біомедичних процесів та сигналів [Силабус]
 • Обробка біомедичних зображень [Силабус]
 • Обробка біомедичних сигналів [Силабус]
 • Основи медичних знань [Силабус]
 • Основи побудови медичної техніки [Силабус]
 • Основи САПР [Силабус]   
 • Передача біомедичної інформації в комп'ютерних мережах [Силабус]
 • Принципи біомедичної інженерії [Силабус]
 • Системний аналіз і прийняття рішень в медицині [Силабус]
 • Телемедичні сиcтеми [Силабус]


Бакалавр (3 курс)


Бакалавр (2 курс)