• Slide.gif

Навчальні дисципліни (магістр)

Перелік обов'язкових навчальних дисциплін (загальний обсяг - 66 кредитів ЕКТС (73,33%)) (2023/2024 н.р.):

Здобувачі вищої освіти обирають освітні вибіркові дисципліни із запропонованого переліку у середовищі електронного навчання ТНТУ Atutor (Вкладка – «ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ») (https://dl.tntu.edu.ua/users/browse_elective.php). Доступ до переліку вибіркових навчальних дисциплін мають усі здобувачі вищої освіти, зареєстровані у середовищі електронного навчання ТНТУ Atutor.

Загальний обсяг вибіркових дисциплін - 24 кредити ЄКТС (26,67%)  (2023/2024 н.р.).

Рекомендований перелік вибіркових навчальних дисциплін кафедрою на 2023/2024 н.р.:

  • Біомедична статистика (4 ECTS) [Силабус]
  • Забезпечення якості в біомедичній інженерії (4 ECTS) [Силабус]
  • Інтернет речей в біомедичній інженерії (4 ECTS) [Силабус
  • Комп’ютерна візуалізація в медичній діагностиці (4 ECTS) [Силабус]
  • Медичні інформаційні системи (4 ECTS) [Силабус]
  • Методика медикобіологічного дослідження (4 ECTS) [Силабус]
  • Телемедичні технології (4 ECTS) [Силабус]
Порядок формування індивідуального плану студента й реалізації права вибору здобувачами вищої освіти освітніх компонентів визначений у «Положенні про організацію освітнього процесу в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя» (https://docs.tntu.edu.ua/base/document?id=12).
Заяви на вибір дисциплін магістрів:
  • Рік вступу - 2022 р [переглянути].
  • Рік вступу - 2023 р. [переглянути] - триває процес обирання дисциплін.