• Slide.gif

Вибіркові дисципліни (магістр)

Перелік навчальних дисциплін:

 • Біомедична інженерія штучного інтелекту [Силабус]
 • Комп’ютерна біометрія та медична інтрографія [Силабус]
 • Комп’ютерний дизайн біотехнічних систем [Силабус]
 • Методи та засоби відбору інформації від біооб’єктів [Силабус]
 • Методика медикобіологічного дослідження [Силабус]
 • Методологія та організація наукових досліджень [Силабус]
 • Обчислювальні методи та програмне забезпечення в біомедичній інженерії [Силабус]
 • Біомедична інженерія штучного інтелекту [Силабус]
 • Біомедична статистика [Силабус]
 • Інтернет речей в біомедичній інженерії [Силабус] 
 • Комп’ютерна візуалізація в медичній діагностиці [Силабус]   
 • Методи та засоби відбору інформації від біооб’єктів [Силабус]
 • Телемедичні технології [Силабус]