• Slide.gif

Нормативна база реалізації програм академічної мобільності

Усі програми академічної мобільності реалізуються на основі «Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя» і відповідно до укладених угод між Університетом та закордонними партнерами (закладами освіти, підприємствами).

Координує процес реалізації кожної програми академічної мобільності відповідальна по кафедрі особа за міжнародну діяльність спільно із Відділом міжнародного співробітництва.

В рамках програм академічної мобільності студенти кафедри можуть спробувати свої сили в таких напрямках:

  • програми стажування та практик за кордоном
  • програми Erasmus+
  • програми подвійних дипломів
  • літні мовні школи