• Slide.gif

Програми академічної мобільності ERASMUS+

Erasmus+ є програмою обмінів студентів, викладачів та науковців країн-членів Євросоюзу, а також Ісландії, Ліхтенштейну, Македонії, Норвегії, Туреччини. Програма надає можливість навчатися, проходити стажування чи викладати в іншій країні, що бере участь в програмі. У Єврокомісії Erasmus назвали найуспішнішою освітньою програмою ЄС. Терміни навчання і стажування можуть складати від 3 місяців до 1 року.

Еразмус дає можливість студентам вчитися 3-12 місяців в одному з ВНЗ, що знаходиться у країнах-учасницях програми:

 • країни ЄС: Австрія, Бельгія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Німеччина, Греція, Фінляндія, Франція, Болгарія, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Нідерланди, Румунія, Португалія, Велика Британія, Угорщина;
 • Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія;
 • Туреччина.

За умовами Еразмус студент може отримувати стипендію або вчитися без стипендії, але за навчання в іноземному ВНЗ студент не платить. Сума стипендії залежить від ліміту, який визначається для кожної країни.

 

Порядок участі студентів у програмах академічної мобільності Erasmus+

 

Крок 1. Ознайомлення з умовами та термінами конкурсного набору

Оголошення конкурсів на участь у програмах академічної мобільності здійснюється, як правило двічі на рік, відділом міжнародних зв’язків на веб-сторінці університету tntu.edu.ua. Оголошення про конкурс містить інформацію щодо мінімальних вимог до учасників (цикл навчання, навчальна успішність, рівень мовної підготовки тощо), можливих спеціальностей для навчання, обсягів фінансування мобільності та кінцевих термінів конкурсного відбору. За погодженням із партнерськими університетами, можуть бути оголошені додаткові конкурси.

Крок 2. Вибір навчального закладу

При виборі іноземного навчального закладу для мобільності, необхідно враховувати наявність в ньому навчальної програми, що узгоджується з аналогічною в ТНТУ. Для встановлення можливої програми студенту слід звернутися до координатора академічної мобільності від факультету.

Крок 3. Реєстрація для участі у конкурсному відборі

Реєстраційна форма публікується разом із оголошенням про конкурсний відбір на участь у академічній мобільності. Учасник конкурсного відбору повинен заповнити реєстраційну форму та представити її у відділ міжнародних зв’язків. Реєстраційна форма обов’язково повинна бути підписана заявником та узгоджена із завідувачем випускової кафедри.

Крок 4. Проходження конкурсного відбору

Процедура відбору учасників програм академічної мобільності передбачає декілька етапів.

Етап 1 — студент подає координатору від кафедри наступні документи:

 • заяву;
 • копію залікової книжки студента (довідку з деканату про середній бал успішності),
 • документ про підтвердження рівня володіння іноземною мовою;
 • копії публікацій (за наявності).

Етап 2 — проведення засідання кафедри за наступним порядком денним:

 • розгляд поданих студентами заяв щодо участі в конкурсі;
 • перевірка на встановлення відповідності оформлення документів правилам та умовам проведення конкурсу;
 • заслуховування кожного учасника конкурсу;
 • відкрите голосування щодо визначення кандидатури для участі в програмі;
 • оформлення витягу з протоколу засідання кафедри з рекомендацією вченій раді факультету.

Етап 3 — розгляд кандидатур для участі в програмі академічної мобільності на вченій раді факультету, її ухвалу оформляють окремим пунктом протоколу.

Позитивне рішення вченої ради факультету є підставою декану для внесення проекту наказу про відрядження для індивідуальної академічної мобільності.

Під час конкурсного відбору кандидат оцінюється за такими критеріями:

 • середній бал успішності не нижче ніж 4,0 (за національною шкалою) — підтверджується довідкою з факультету заявника;
 • участь у науково-дослідній роботі;
 • володіння англійською мовою або мовою країни, у якій передбачається проходження навчання, на рівні не нижчому ніж встановлено умовами програми(як правило, необхідний сертифікат мовної підготовки рівня В2).

Після завершення відбору, всі учасники інформуються про його результати.

Крок 5. Підготовка документів та їх подання в іноземний навчальний заклад

Відібрані студенти заповнюють аплікаційну форму (Student Application Form) та угоду про навчання (Learning Agreement). Для отримання форм документів, студентам слід звернутись у відділ міжнародних зв’язків.

Координатор від кафедри узгоджує зміст угоди про навчання з закладом-партнером до того часу, як студент виїде до місця навчання.

Після укладання угоди про навчання декан видає студентові виписку навчальних досягнень (Transcript of Records).

Необхідні документи (Student Application Form, Learning Agreement та Transcript of Records) повинні бути представлені студентом у відділ міжнародних зв’язків у термін, вказаний у оголошенні про конкурсний відбір. Після отримання від студентів необхідних документів, вони пересилаються представниками відділу міжнародних зв’язків ТНТУ відповідальним за академічну мобільність у партнерському закладі.

Крок 6. Очікування відповіді від партнерського закладу

Протягом 2-3 тижнів представники іноземного закладу повинні підтвердити (погодити) кандидатури студентів на участь у академічній мобільності. Про своє рішення вони повідомляють відділ міжнародних зв’язків ТНТУ.

Крок 7. Оформлення виїзду студента ТНТУ за кордон

Оформлення виїзду студента за кордон здійснюється відповідно до чинних нормативних документів університету, за участю навчального відділу, відділу міжнародних зв’язків і факультету, до якого належить студент.

Детально про особливості програми Erasmus+ можна дізнатись за посиланням https://erasmusplus.org.ua/ або на сторінці Відділу міжнародного співробітництва за посиланням https://tntu.edu.ua/?p=uk/about/inter/inter-edu-programs