• Slide.gif

Програми подвійних дипломів

Розвиток міжнародних спільних освітніх програм, зокрема програм подвійних дипломів, є одним з пріоритетних напрямків розвитку міжнародного співробітництва університету. Програми подвійних дипломів реалізуються з наступними університетами: Люблінською Політехнікою (Польща), Опольською Політехнікою (Польща), Гліндворським університетом (Великобританія), Міжнародною вищою школою комп’ютерних наук та інформаційних технологій (Франція), Університетом прикладних наук, м. Шмалькальден (Німеччина), Інститутом сучасної механіки Університету Блеза Паскаля UBP/CNRS/IFMA, м. Клермонт-Ферран (Франція).

Основним вузом-партнером кафедри біотехнічних систем, спільно з яким може бути реалізована програма подвійних дипломів, є Державний університет Люблінська Політехніка (Республіка Польща), оскільки сааме в цьому ВУЗі проводиться підготовка фахівців за спеціальністю «Біомедична інженерія».

Так, вже 7 студентів кафедри біотехнічних систем (Фуч Ольга Віталіївна, Кубашок Андрій  Васильович, Головецький Володимир Володимирович, Ольховецький Микола Зіновійович, Бенцал Богдан Васильович, Кирилів Мар’ян Ігорович та Висоцький Михайло Олегович) продовжили навчання за програмою подвійних дипломів в Люблінській Політехніці та здобули дипломи магістрів цього ВУЗу.

Також можливим є навчання студентів кафедри в інших закордонних ВУЗах-партнерах за умови наявності в них навчання за спеціальністю «Біомедична інженерія», чи близькою до неї та наявності укладених угод щодо академічної мобільності.

Одним із наких ВУЗів є Університет прикладних наук м. Шмалькальден (Німеччина)