• Slide.gif

Наукові проекти

Науково-дослідні роботи

 

  • ДІ72-97 «Система екологомедичного моніторингу довкілля» (1997-2000 рр., № д.р. 0200U001720),
  • ДІ98-02 «Дослідження методів та розробка засобів кореляційної біометрії для ідентифікації особи за папілярними лініями» (2002-2003 рр., № д.р. 0204U000836),
  • ДІ 160-09 «Розроблення математичних моделей та побудова засобів моніторингу сигналів серця внутріутробного плоду» (2009-2010 рр., № д.р. 0109U002301),
  • ДІ191-12 «Дослідження та розроблення методів побудови програмно-технічних засобів експертних систем для діагностики стану серцево-судинної системи» (2012-2013 рр., № д.р. 0112U002206),
  • ВК5-01 «Дослідження і розробка методів та засобів обробки евентуальних, циклічних та ритмічних біосигналів» (1997-2000 рр., № д.р. 0304U007000),
  • ВК 22-08 «Розроблення методів ідентифікації і верифікації математичних моделей сигналів при побудові медичних систем телемоніторингу та діагностики» (2008-2010 рр., № д.р. 0108U001110),
  • ВК 32-11 «Розвиток теоретичних основ та експериментальні дослідження виявлення, ідентифікації та встановлення рівня нейротоксикації людини методами електроретинографії» (2011-2013 рр., № д.р. 0111U002593),
  • ВК 37-11 «Дослідження змін функціонального стану організму людини за біосигналами засобами енергетичної теорії стохастичних сигналів» (2011-2013 рр., № д.р. 0111U005289),
  • ВК 51-15 «Методи та засоби виявлення патологічних станів для систем медичного контролю функціонального стану організму людини» (2015-2017 рр., № д.р. 0115U002455).

 

Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

 

Приймак М.В.
05.13.06 - автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології;
«Основи теорії моделювання, аналізу і прогнозу в автоматизованих системах управління ритмічними процесами»;
2001
наук. конс. проф. Марченко Б.Г.

Євтух П.С.
05.11.16 - інформаційно вимірювальні системи;
спец. тематика;
2002
наук. конс. Драґан Я.П.

Яворський Б.І.
01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи;
«Математичні моделі сигналу зі стохастичними зсувами спектру та методи його ефективного виявлення»;
2007
наук. конс. проф. Драґан Я.П.

Ткачук Р.А.
05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи;
«Розвиток теорії і методів побудови засобів високоінформативної електроретинографії»;
2012
наук. конс. проф. Яворський Б.І.

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук та доктора філософії

 

Осухівська Г.М.
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
«Математична модель тонового сигналу для діагностики стану клапанів серця людини»
1999
наук. кер. проф. Драґан Я.П.

Чорна Л.Б.
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
«Стохастична модель голосового сигналу для задачi дiагностики ритмiки серця людини»
2001
наук. кер. проф. Драґан Я.П.

Шадріна Г.М.
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
«Математична модель мовного сигналу для біотехнічної системи реабілітації функцій мовного апарату»
2001
наук. кер. проф. Яворський Б.І.

Рафа Т.М.
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
«Математична та імітаційна модель зображення для задачі Х-променевої локальної томографії»
2003
наук. кер. проф. Яворський Б.І.

Бачинський М.В.
05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи
«Методи забезпечення вірогідного та автоматичного передавання ритмокардіосигналу у системах мобільного голтерівського моніторингу»
2008
наук. кер. проф. Яворський Б.І.

Яворська Є.Б.
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
«Математичні моделі та методи опрацювання ритмокардіосигналів для визначення характеристик серцевої ритміки з прогнозованою вірогідністю»
2009
наук. кер. проф. Драґан Я.П.

Хвостівський М.О.
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
«Математична модель макромеханізму формування електроретиносигналу для підвищення достовірності офтальмодіагностичних систем»
2010
наук. кер. проф. Драґан Я.П.

Дедів Л.Є.
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
«Математична модель електрокардіосиґналу для підвищення інформативності систем голтерівського моніторинґу»
2011
наук. кер. проф. Драґан Я.П.

Фалендиш В.В.
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
«Удосконалення обчислювальних методів обробки ритмокардіосигналу в системах контролю функціонального стану людини»
2012
наук. кер. проф. Яворський Б.І.

Дунець В.Л.
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
«Математична модель та метод опрацювання електрокардіосиґналу при фізичному навантаженні для підвищення точності кардіодіагностичних систем»
2013
наук. кер. проф. Драґан Я.П.

Дозорський В.Г.
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
«Математична модель вокалізованих фрикативних звуків для задач діагностики голосового апарату людини»
2013
наук. кер. проф. Драґан Я.П.

Промович Ю.Б.
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
«Математичне моделювання струму в об’єктах з неоднорідностями та методи їх біполярної електроімпедансної томографії з підвищеною точністю»
2013
наук. кер. проф. Яворський Б.І.

Дедів І.Ю.
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
«Математична модель дихальних шумів для підвищення інформативності аускультативних діагностичних систем»
2013
наук. кер. проф. Драґан Я.П.

Лещишин Ю.З.
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
«Математична модель та методи ефективного визначення розладки ритмокардіосигналу»
2013
наук. кер. проф. Яворський Б.І.

Дозорська О.Ф.
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
«Математична модель та методи опрацювання біосигналів для задачі компенсації порушеної комунікативної функції людини»
2021
наук. кер. доц. Яворська Є.Б.

Хвостівська Л.В.
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
«Математична модель та методи аналізу пульсового сигналу для підвищення інформативності фотоплетизмографічних систем»
2021
наук. кер. проф. Яворський Б.І.

Тимків П.О.
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
«Ідентифікація параметрів математичної моделі відгуку ретини ока на низькоінтенсивну стимуляцію»
2021
наук. кер. проф. Яворський Б.І.

Стоянов Ю.М.
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
«Удосконалення обчислювальних методів оптимального синтезу ректени для бездротового заряджання акумулятора в імплантанті»
2021
наук. кер. проф. Яворський Б.І.

Стрембіцька О.І.
163 Біомедична інженерія
«Методи та засоби оцінки пульсового сигналу при психоемоційному стресі у стоматологічній практиці»
2021
наук. кер. доц. Яворська Є.Б.