• Slide.gif

Наказ Про затвердження тем кваліфікаційних робіт, керівників та консультантів для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія» галузі знань 16 «Хімічна інженерія та біоінженерія» (2023 рік)


Графік роботи екзаменаційної комісії №26 з атестації здобувачів вищої освіти "Магістр" 163  Біомедична інженерія (затверджено від 20.11.2023 р.)


 

Назва роботи магістра
Автор роботи