• Slide.gif

Новини

Строки вступу на бакалавра у 2022 році

У 2022 році вступна кампанія для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) розпочнеться 01 липня реєстрацією електронних кабінетів і завершиться зарахуванням вступників до закладів вищої освіти.

Вступна кампанія складається з кількох етапів, кожен з яких має визначені строки. Зокрема строки формування рейтингових списків, прийому документів, проведення конкурсів, вступних іспитів, співбесід, конкурсного відбору та зарахування.

Пропонуємо читачам ознайомитися зі строками прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної середньої освіти.

ВСТУП НА ДЕННУ ФОРМУ НАВЧАННЯ

Реєстрація електронних кабінетів вступників і завантаження до електронного кабінету необхідних документів розпочинається 01 липня 2022 року.

Медичні огляди та інші доконкурсні процедури, передбачені особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями, проводяться до дня, що передує дню завершення прийому заяв.

Прийом заяв і документів від вступників розпочинається 29 липня.

Прийом документів закінчується:

 • о 18:00 8 серпня – для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди, творчих конкурсів;
 • о 18:00 23 серпня – для осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного тесту, результатів зовнішнього незалежного оцінювання за 2019-2021 роки, а також творчих конкурсів, які були складені з 01 по 18 липня.

Творчі конкурси та співбесіди

Творчі конкурси проводяться в кілька потоків з 01 по 18 липня включно (для вступників на місця державного та регіонального замовлень (бюджетні місця) за графіком, затвердженим начальним закладом).

У період з 9 по 16 серпня можуть проводитись додаткові сесії творчих конкурсів для вступників, які вступають на контракт.

Механізми реєстрації учасників творчих конкурсів, організації та проведення творчих конкурсів визначаються відповідно до законодавства. У творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули повну загальну середню освіту або завершують її здобуття до 10 липня, що підтверджується відповідним документом або довідкою закладу освіти.

Співбесіди у вишах проводяться з 9 до 16 серпня 2022 року включно.

Строки реєстрації для участі у творчих конкурсах визначає приймальна комісія закладу вищої освіти за умови, що:

 • прийом заяв та документів починається не пізніше ніж 24 червня;
 • триває не менше десяти днів;
 • завершується до початку останнього потоку проведення творчого конкурсу.

Інформація про строки прийому заяв та документів для участі у творчому конкурсі оприлюднюється на офіційному вебсайті закладу вищої освіти.

Вимоги до мотиваційних листів визначаються правилами прийому закладу освіти.

Оприлюднення рейтингових списків

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди з повідомленням про отримання чи неотримання ними права навчатися на бюджетній формі здійснюється не пізніше 12:00 17 серпня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця держзамовлення до 10:00 20 серпня та подати письмову заяву про виключення заяв на інші місця держзамовлення. Зарахування цієї категорії вступників за держзамовленням відбувається не пізніше 15:00 22 серпня, а заяви осіб, зарахованих на інші місця держзамовлення, виключаються впродовж 22 серпня.

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права навчатися на бюджетній формі здійснюється в два етапи.

Основний етап – не пізніше 12:00 17 серпня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на бюджетні місця до 10:00 20 серпня та подати письмову заяву про виключення заяв на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників відбувається не пізніше 15:00 22 серпня, а заяви про зарахування на інші місця держзамовлення виключаються впродовж 22 серпня.

Завершальний етап – не пізніше 12:00 29 вересня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування до 10:00 30 вересня. На завершальному етапі здійснюється переведення на вакантні бюджетні місця тих осіб, які вже були зараховані на навчання за контрактом. Переведення цієї категорії вступників відбувається не пізніше 15:00 30 вересня.

Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів національного мультимедійного тесту чи зовнішнього незалежного оцінювання за попередні роки, творчих конкурсів і надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права навчатися на бюджетній формі здійснюються не пізніше 29 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на бюджетні місця до 18:00 02 вересня.

Зарахування на навчання

Зарахування вступників на навчання на бюджет проводиться 05 вересня.

Зарахування вступників на навчання за рахунок цільових пільгових державних кредитів та за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт) — не пізніше ніж 30 вересня 2022 року.

Переведення на вакантні бюджетні місця та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на контракт і здобули повну загальну середню освіту, відбувається не пізніше 19 вересня.

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на контракт на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції, здійснюється не раніше 18.00 02 вересня.

ВСТУП НА ІНШІ ФОРМИ НАВЧАННЯ (КРІМ ДЕННОЇ)

Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за іншими (крім денної) формами здобуття освіти за кошти державного або регіонального бюджету або за рахунок цільових пільгових державних кредитів не відрізняються від строків прийому документів на денну форму навчання.

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на контракт визначаються правилами прийому відповідного закладу освіти. При цьому:

 • прийом документів починається не раніше 29 липня;
 • тривалість кожної сесії прийому документів становить не більше 30 днів;
 • зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення чергової сесії прийому заяв і документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір, але не пізніше 30 листопада 2022 року.

ВСТУП НА ОСНОВІ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА, ФАХОВОГО МОЛОДШОГО ТА МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА

Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра за бюджетні кошти та за рахунок цільових пільгових державних кредитів прийом заяв і документів розпочинається 29 липня i закінчується о 18:00 23 серпня.

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету здійснюються не пізніше 02 вересня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 18:00 07 вересня.

Зарахування вступників за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) проводиться 09 вересня.

Зарахування вступників на контракт відбувається не пізніше ніж 30 вересня.

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за контрактною формою, відбувається не пізніше ніж 21 вересня.

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на контракт на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, здійснюється не раніше 18:00 07 вересня.

ІНШІ УМОВИ

Для тих категорій вступників, для яких строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання не встановлені, строки визначаються правилами прийому закладу освіти.

При цьому зарахування (переведення) на навчання за державним замовленням закінчується не пізніше ніж 01 листопада.

Зарахування на контрактну форму навчання закінчується не пізніше ніж 30 листопада.

Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників закінчується 31 жовтня 2022 року.

Складено відповідно до положень Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році.

Реєстрація на ЗНО в магістратуру розпочнеться 27 червня

Під час вступної кампанії 2022 року для майбутніх магістрів буде проведено магістерський комплексний тест (МКТ) для спеціальностей «Право», «Міжнародне право» та магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) для кон’юнктурних спеціальностей.

Реєстрація вступників для складання магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту розпочнеться 27 червня та закінчиться о 18:00 18 липня.

Реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження до них необхідних документів розпочнеться 1 серпня.

Прийом заяв та документів розпочнеться 16 серпня і закінчиться о 18:00 15 вересня для осіб, які вступають на основі результатів магістерського тесту навчальної компетентності, магістерського комплексного тесту або тільки фахового іспиту в закладі освіти.

Прийом заяв та документів від вступників, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди замість магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту, закінчиться 23 серпня.

Основна сесія магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту проводиться у період з 10 серпня до 17 серпня за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти.

Додаткова сесія магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту проводиться у період з 07 вересня до 10 вересня за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти.

Спеціально організована сесія магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту буде проведена у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки.

Індивідуальні усні співбесіди в закладах вищої освіти замість магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту проводяться з 25 до 31 серпня.

Рекомендації для зарахування за державним (регіональним) замовленням будуть надані не пізніше ніж 20 вересня.

Складено на підставі Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, затвердженого Наказ МОН № 392 від 27.04.2022 року.

Програма академічних обмінів імені Фулбрайта проводить конкурсний набір на 2023-2024 рік

Шановні колеги освітяни!

Незважаючи на трагічні обставини війни, Програма академічних обмінів імені Фулбрайта підтверджує свою присутність в Україні та не відмовляється від планів, пов'язаних з майбутньою діяльністю.

Ми проводимо конкурсний набір на 2023-2024 рік, продовживши термін приймання документів до 30 червня 2022 року включно для двох програм:

 • Fulbright Graduate Student Program: Навчання в американських університетах від одного до двох років на здобуття ступеня магістра. У конкурсі можуть брати участь студенти старших курсів та випускники ЗВО. Кандидати повинні мати щонайменше диплом бакалавра на час призначення стипендії. fulbright.org.ua/uk/fulbright-graduate-student-program/
 • Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program: Стажування з викладання української мови (асистенція американським викладачам) в університетах/коледжах США тривалістю дев’ять місяців. У конкурсі можуть брати участь викладачі-початківці та молоді фахівці, які спеціалізуються з лінгвістики, української літератури, перекладацьких студій, комунікацій, журналістики, американських студій, викладання англійської мови. Кандидати повинні мати щонайменше диплом бакалавра на час призначення стипендії (липень наступного року). fulbright.org.ua/uk/fulbright-foreign-language-teaching-assistant-program/

Звертаємо вашу увагу на те, що українське громадянство та проживання в Україні на час проведення конкурсу залишається однією з важливих умов Програми імені Фулбрайта в Україні (див. пункт «Вимоги до кандидатів» fulbright.org.ua/uk/fulbright-graduate-student-program/).

Однак, враховуючи те, що багато студентів та випускників знаходяться зараз не в Україні, ми прийматимемо документи від конкурсантів, які продовжують перебувати в Україні, а також тих громадян України, які знаходились в Україні до 24 лютого, але змушені були покинути країну через війну.

Офіс Програми ім. Фулбрайта працює дистанційно. Просимо надсилати запитання щодо підготовки пакету документів або конкурсного відбору на електронну адресу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Уже завтра, у четвер, 14 квітня, о 16:00, Офіс Фулбрайта проводить першу цієї весни презентацію магістерської програми, на яку запрошує всіх зацікавлених: www.facebook.com/events/374037981299283/?ref=newsfeed.

Заздалегідь зареєструйтеся на цю зустріч: iie-org.zoom.us/meeting/register/tJYpfu-vrjooHt38meuhmUlutqTzq3NIpIC-?fbclid=IwAR0E6gKvxwRmsRft8nmlJUz9UB9fZ6EFVU2SbcSMho6eDyMgzw3cio9U3IE

Після реєстрації ви отримаєте електронний лист із підтвердженням, що містить інформацію про приєднання до зустрічі.

Запрошуємо студентів до участі у стипендіальній програмі Еразмус+ та програмі подвійного диплому в Університеті прикладних наук м. Шмалькальден (Німеччина)

До уваги студентів 2, 3 та 5 курсів!

 

 

Запрошуємо до участі у стипендіальній програмі Еразмус + (фінансується ЄС) та програмі подвійного диплому в Університеті прикладних наук м. Шмалькальден (Німеччина)!

Кандидати повинні відповідати таким основним вимогам:

 • наявність середнього навчального балу не нижче 75 (довідка з деканату);
 • володіння англійською/німецькою мовою не нижче рівня В1/В2 (сертифікат).

Програма подвійного диплому включає: період мобільності за програмою Еразмус+ — осінній семестр 2022/2023 навч. року та навчання впродовж весняного семестру 2022/2023.

Відбір учасників здійснюватиметься на конкурсних умовах.

Дедлайн подання документів — 9 травня 2022 року.

Детальніше про вимоги до кандидатів, критерії відбору та необхідні документи у рамках кредитної мобільності програми ЕРАЗМУС + (КА1) ви можете дізнатися у відділі міжнародного співробітництва, к. 30 (корпус №2). Просимо надсилати заповнену реєстраційну форму (у прикріплених файлах) на електронну адресу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Комп’ютеризовані медичні системи та технології

Кафедра Біотехнічних систем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя запрошує випускників одинадцятих класів отримати вищу освіту за освітньо-професійною програмою «Комп’ютеризовані медичні системи та технології» початкового (короткий цикл) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – Біомедична інженерія та здобути кваліфікацію "Молодший бакалавр в галузі біомедичної інженерії".
Термін навчання 1 рік 10 місяців.
Власники диплому молодшого бакалавра мають можливість продовжити освіту та отримати дипломи бакалавра, а потім магістра.
Наша кафедра допоможе Вам стати справжніми професіоналами з біомедичної інженерії.
 
 
Молодший бакалавр
 
МИ ЧЕКАЄМО НА ВАС!!!
 
✉️Адреса: м.Тернопіль, вул. Текстильна, 28, корпус № 9, к.502
☎️Телефон внутрішній: 4053 (із зовнішніх телефонів через комутатор 51-97-00, тоді в тональному режимі набрати внутрішній номер)
📩E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Міжнародна студентська конференція

Запрошуємо студентів

прийняти участь у V Міжнародній студентській науково-технічній конференції "Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання" яка відбудеться в режимі он-лайн 28-29 квітня 2022 р.
 
Більш детальна інформація 👉 тут

ТОП-20 кращих ВНЗ України

Щиро вітаємо усю університетську спільноту! Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя у ТОП-20 кращих ВНЗ України!
В оновленій редакції рейтингу університетів світу Webometrics Ranking of World Universities: January 2022 Edition 2022.1.0 beta наш Університет зайняв місце серед університетів України.
 
Це друге місце серед усіх ВУЗів Тернополя!
 
У світовому рейтингу 3765 місце.
 
#Webometrics є одним з найбільших та найвідоміших рейтингів світу. Кожні шість місяців групою The Cybermetrics Lab (Іспанська національна дослідницька рада, CSIC) здійснюється незалежне, об'єктивне, вільне, відкрите наукове дослідження інформації про роботу університетів з усього світу.
Цьогорічна січнева версія рейтингу Webometrics охоплює понад 30 тисяч вишів, серед яких 313 закладів вищої освіти України. Для складання рейтингу Webometrics враховано такі параметри, як: «Вплив» (Impact), «Відкритість» (Openness) та «Якість» (Excellence).
 
Найбільш високо #ТНТУ оцінено за показником «Відкритість», де оцінюється сума цитувань дослідників за даними Google Scholar.
 
Дивитись рейтинг за посиланням https://bit.ly/3s6G95f

Прийом документів до аспірантури (за кошти фізичних та/або юридичних осіб) розпочато

Прийом документів до аспірантури (за кошти фізичних та/або юридичних осіб) розпочато. Діє денна, заочна та вечірня форма навчання.

Актуальні терміни вступу:

 • прийом заяв та документів: 1 лютого – 11 лютого 2022 року;
 • проведення вступних випробовувань: 14 лютого – 22 лютого 2022 року; (Розклад);
 • термін оприлюднення рейтингового списку: до 23 лютого 2022 року;
 • термін виконання вимог до зарахування: до 25 лютого 2022 року;
 • зарахування в аспірантуру: до 01 березня 2022 року.
Адреса: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, корпус 1, каб.№ 109.
Е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Дізнайся більше: https://phd.tntu.edu.ua/

Бути вченим — це означає бути першовідкривачем нових знань, методів та змінювати світ на краще!

#Аспірантура_ТНТУ чекає ТЕБЕ!

Оголошено набір на XX стипендіальну програму уряду Республіки Польща для молодих науковців

Запрошуємо на навчання за програмами подвійних дипломів в університети Польщі та Німеччини!

До уваги студентів 2,3 та 5 курсів!

У Вас є унікальна можливість взяти участь у стипендіальній програмі Еразмус + та отримати диплом європейського зразка, навчаючись в Університеті Прикладних Наук м. Шмалькальден (Німеччина)!

Навчання за програмою подвійного диплома передбачає, що студент одночасно навчається у двох університетах за інтегрованими навчальними програмами та після успішного захисту дипломної роботи отримує два дипломи — українського та європейського зразка.

До уваги студентів-магістрантів!

До участі у програмі подвійного диплома запрошуємо студентів ТНТУ освітнього рівня магістр. Програма передбачає навчання у двох закладах вищої освіти — ТНТУ та польському університеті (Люблінська Політехніка та Опольська Політехніка, Польща) та можливість отримання двох дипломів.

Обов’язковою умовою є знання польської мови на рівні А2, В1, В2 (засвідчується сертифікатом чи іншим документом, що підтверджує рівень володіння мовою).

Для того, щоб отримати вичерпну інформацію, щодо навчання за кордоном, просимо звертатись у відділ міжнародного співробітництва к.30, корпус №2, тел. 252976, емейл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Презентація відбудеться онлайн 12 січня 2022р. о 12.00 год. за посиланням:

Join Zoom Meeting
us05web.zoom.us/j/84337844616?pwd=Q2hsL3dELzFQRUFoMFFxZWR2dXdDdz09

Meeting ID: 843 3784 4616
Passcode: vAms6J

Оголошено набір на XX стипендіальну програму уряду Республіки Польща для молодих науковців

Nabór do Programu Rządu RP dla Młodych Naukowców
Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

 

До уваги молодих науковців!

Оголошено набір на XX стипендіальну програму уряду Республіки Польща для молодих науковців на 2022/2023 навчальний рік для кандидатів зі Східної Європи (у тому числі з України), Центральної Азії та Кавказу.

Подання заявок на участь у програмі Східноєвропейських Студій Варшавського Університету триває до 1 березня 2022 року.

Програма передбачає 10-місячне стажування в університетах Польщі зі стипендією у розмірі 1500 злотих, участь у лекційних та семінарських заняттях, консультації провідних науковців, додаткові курси вивчення польської мови.

Детальна інформація на сторінці studium.uw.edu.pl/programy-stypendialne/program-rzadu-rp-dla-mlodych-naukowcow/nabor-do-programu-rzadu-rp-dla-mlodych-naukowcow/ та studium.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/12/Pro-Styp-M.-N.-2022-1a.pdf

За додатковими роз’ясненнями звертатися до відділу міжнародного співробітництва ТНТУ, корпус ІІ, кабінет №30.