Основні напрямки наукових досліджень співробітників кафедри

:
 • Розроблення та удосконалення методів та засобів підтримки, провадження, інженерного супроводу існуючих та новітніх медичних технологій, технічних засобів в медицині, управління інженерною інфраструктурою та системою безпеки і якості в лікувальних закладах.
 • Дослідження, розробка методів та удосконалення і застосування інженерного супроводу засобів і технологій спрямованих на відновлення функцій організму людини з метою підвищення якості життя людей.
 • Розроблення інженерних стратегій, методів та інструментів, в тому числі комп’ютерного моделювання для аналізу експериментальних даних і формулюванні математичного опису фізіологічних подій для отримання комплексного та інтегрованого розуміння функції живих організмів та прогнозування фізіологічних реакцій при плануванні експериментів.
 • Відбір, оброблення, інтерпретація, томографічна реконструкція зображень біологічних об’єктів, органів та їх структур, отриманих з використанням хвильового випромінювання з оптимальними для безпеки та прикладного застосування для діагностики і лікування параметрами, а також для хірургічного орієнтування.
  • На кафедрі сформувалась наукова школа

  :
 • Математичне моделювання та обробка техногенних та природних складних сигналів (засновник наукової школи та науковий керівник школи: доктор технічних наук, професор, Яворський Богдан Іванович).

  Відкриті науково-дослідні роботи:


  1. Високоефективна наземна система зв'язку та телеметрії з рухомими об'єктами.
  ВКу-52-15.
  01.02.2015 - 15.07.2015 р.

  2. Методи та засоби виявлення патологічних станів для систем медичного контролю функціонального стану організму людини
  ВК-51-15.
  01.01.2015 - 31.12.2017 р.р.

  Завершені науково-дослідні роботи:


  1. Контролер і системне програмне забезпечення кольорової півтонової динамічної візуалізації оцінок параметрів і характеристик моделей фізичних полів; № держ. реєстр. 0294U000183, 1991-1995 рр.;

  2. Система екологічно-медичного моніторингу довкілля, 0200U001720, 1997-2000 рр.;

  3. Розробка технології виготовлення засобів передачі та приймання широкосмугових сигналів у радіо та звуковому діапазонах з можливостями забезпечення захисту каналу зв’язку, 0000U000027Т, 2000-2001 рр.;

  4. Дослідження методів та розробка засобів кореляційної біометрії для ідентифікації особи за папілярними лініями”, 0204U000836, 2002-2003 рр.;

  5. Дослідження і розробка методів та засобів обробки евентуальних,циклічних та ритмічних сигналів”, 0304U007000, 2001-2004 рр.;

  6. Дослідження методів та засобів виявлення евентуальних, циклічних та ритмічних біосигналів”, 0106U002062, 2006-2007 рр.

  7. Розроблення математичних моделей та побудова засобів моніторингу сигналів серця внутріутробного плоду, 0109U002301, 2009-2010 р.р.;

  8. Розроблення методів ідентифікації і верифікації математичних моделей сигналів при побудові медичних систем телемоніторингу та діагностики», 0108U001110, 2008-2010 р.р.

  9. Розвиток теоретичних основ та експериментальні дослідження виявлення, ідентифікації та встановлення рівня нейротоксикації людини методами електроретинографії», 0111U002593, 2011-2013 р.р.

  10. Дослідження та розроблення методів побудови програмно-технічних засобів експертних систем для діагностики стану серцево-судинної системи», 0111U005289, 2012-2013 р.р.

  11. Дослідження змін функціонального стану організму людини за біосигналами засобами енергетичної теорії стохастичних сигналів», 0111U005289, 2011-2013 р.р.

 • Image

  Наукова робота

  Напрями науково-прикладних досліджень на ...

  Read More Детальніше

   

  Image

  Наукові проекти

  Наукова діяльність кафедри біотехнічних систем

  Read More Детальніше

   

  Image2

  Головні наукові публікації

  Наукові статті, конференції, симпозіуми...

  Read More Детальніше

   

  Image2

  Аспірантура

  На кафедрі біотехнічних систем ТНТУ ім.І.Пулюя можна здобувати освіту за ступенем ....

  Read More Детальніше

   

  Image2

  Наукові семінари

  На кафедрі біотехнічних систем ТНТУ ім.І.Пулюя щомісячно проводяться ....

  Read More Детальніше

   

  Image2

  Науково-дослідна лабораторія

  Сертифікована випробувальна лабораторія з контролю озоформуючих параметрів рентгендіагностичних апаратів всіх типів ...

  Read More Детальніше

   

  ?