Навчальні плани

• Бакалавр Біомедична інженерія (2019/2020 н.р.) Read More Перегляд
• Бакалавр Біомедична інженерія (2020/2021 н.р.) Read More Перегляд
• Магістр Біомедична інженерія (2019/2020 н.р.) - Read More Перегляд
• PhD Біомедична інженерія - Read More Перегляд

Силабуси навчальних дисциплін

Освітній рівень "Бакалавр"

--------------------------------------------------------
• Анатомія, фізіологія та патологія людини – Read More Силабус
• Біомедична інженерія – Read More Силабус
• Діагностичні і терапевтичні системи – Read More Силабус
• Лабораторно-аналітична техніка – Read More Силабус
• Математичне та комп'ютерне моделювання медтехніки – Read More Силабус
• Мікропроцесорна техніка – Read More Силабус
• Моделювання біомедичних процесів та сигналів – Read More Силабус
• Обробка біомедичних зображень – Read More Силабус
• Обробка біомедичних сигналів – Read More Силабус
• Основи біофізики та біомеханіки – Read More Силабус
• Основи конструювання біомедичної апаратури – Read More Силабус
• Основи медичних знань – Read More Силабус
• Основи побудови медичної техніки – Read More Силабус
• Основи теорії кіл та сигналів – Read More Силабус
• Передача біомедичної інформації в комп’ютерних мережах – Read More Силабус
• Принципи біомедичної інженерії – Read More Силабус
• Системний аналіз і прийняття рішень в медицині – Read More Силабус
• Телемедичні системи – Read More Силабус
• Цифрова схемотехніка – Read More Силабус

Освітній рівень "Магістр"

--------------------------------------------------------
• Комп'ютерна біометрія та медична інтрографія - Read More Силабус
• Комп’ютерний дизайн біотехнічних систем - Read More Силабус
• Методологія та організація наукових досліджень - Read More Силабус
• Методика медикобіологічного дослідження - Read More Силабус
• Біомедична інженерія штучного інтелекту - Read More Силабус
• Інженерний супровід медичних технологій - Read More Силабус

Інформація для студента

Image

Графік навчального процесу

Read More Детальніше

 

Image

Навчальні дисципліни кафедри

Read More Детальніше

 

Image

Навчально-методична література

Read More Детальніше

 

Image3

Практики

Навчальна, виробнича, переддипломна практика...

Read More Детальніше

 

Image2

Курсове та дипломне проектування

Теми дипломних робіт, виконаних студентами кафедри за останні 5 років...

Read More Детальніше

 

Image

<Бланки

Бланки доументів (курсова робота, дипломна робота, практика)

Read More Детальніше

 

Image

Програма екзамену з фаху (для бакалаврів)

Read More Детальніше

 

Image

Куратори груп

Групи першого да другого курсів навчання...

Read More Детальніше

 

Image

Цікаві новини

Корисна інформація зі світу науки та про діяльність кафедри.

Read More Детальніше