Навчальні плани

• Бакалавр Біомедична інженерія Read More Перегляд
• Бакалавр Біомедична інженерія (після коледжа) - Read More Перегляд
• Спеціаліст Біомедична інженерія - Read More Перегляд
• Магістр Біомедична інженерія - Read More Перегляд
• PhD Біомедична інженерія - Read More Перегляд
• Бакалавр Радіоелектронні апарати (після коледжа) – Read More Перегляд

Вибіркові навчальні дисципліни

Освітній ступінь "Бакалавр"

• Медикобіологічні дослідження – Read More Анотація
• Контроль якості технологій діагностики та терапії – Read More Анотація
• Основи теорії біотехнічних систем Read More Анотація
• Основи медичних знань - Read More Анотація
• Пропедевтика внутрішніх хвороб - Read More Анотація
• Основи клінічної медицини - Read More Анотація
• Обробка біомедичних зображень - Read More Анотація
• Системи відображення в медичній техніці - Read More Анотація
• Цифрова обробка зображень - Read More Анотація

Освітній ступінь "Магістр"

• Методологія та організація наукових досліджень - Read More Анотація
• Методика медикобіологічного дослідження - Read More Анотація
• Експерименти та обробка даних - Read More Анотація
• Обчислювальні методи та програмне забезпечення в біомедичній інженерії - Read More Анотація
• Комп'ютерний дизайн біотехнічних систем - Read More Анотація
• Автоматизація проектування медичних систем - Read More Анотація
• Роботизовані медичні системи - Read More Анотація
• Радіаційна безпека в медицині - Read More Анотація
• Ультразвук в медицині - Read More Анотація
• Телемедицина - Read More Анотація
• Біомедична інженерія штучного інтелекту - Read More Анотація
• Системи візуалізації біомедичної інформації - Read More Анотація

Навчальні дисципліни

спеціальності 163 "Біомедична інженерія"

Вища математика
Загальна хімія
Іноземна мова професійного спрямування
Історія та культура України
Техноекологія та цивільна безпека
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Фізика
Філософія
Аналогова схемотехніка
Анатомія, фізіологія та патологія людини
Архітектура ПК
Безпека життєдіяльності, основи охорони праці
Біомедична інженерія
Біофізика
Біохімія
Діагностичні і терапевтичні системи
Електронні прилади
Інженерна та комп`ютерна графіка
Лабораторно-аналітична техніка
Матеріалознавство та біосумісність матеріалів
Медичні комплекси та системи
Метрологія
Мікропроцесорна техніка
Основи біомеханіки
Основи взаємодії фізичних полів з біооб’єктом
Основи конструювання біомедичної апаратури
Основи теорії кіл та сигналів
Основи технології та виробництва біомедичної апаратури
Прикладна механіка
Принципи біомедичної інженерії
Програмування та алгоритмічні мови
Цифрова схемотехніка
Іноземна мова професійно-ділового спрямування
Основи економiки та органiзацiї виробництва
Основи права
Психологія
Вимірювальні перетворювачі біофізичних величин та електроди
Математичне та комп'ютерне моделювання медтехніки
Медикобіологічні дослідження
Моделювання біомедичних процесів та сигналів
Обробка біомедичних зображень
Обробка біомедичних сигналів
Основи медичних знань
Основи побудови медичної техніки
Передача біомедичної інформації в комп'ютерних мережах
Системний аналіз і прийняття рішень в медицині
Телемедичні сиcтеми

Інформація для студента

Image

Куратори груп

Групи першого да другого курсів навчання...

Read More Детальніше

 

Image2

Дипломні роботи

Теми дипломних робіт, виконаних студентами кафедри за останні 5 років...

Read More Детальніше

 

Image3

Практика

Навчальна, виробнича, переддипломна практика...

Read More Детальніше