Випробувальна лабораторія
Х-променевої медтехніки


Випробувальна лабораторія Х-променевої медтехніки окремий структурний підрозділ ТНТУ, що створений з метою забезпечення належної якості Х-променевої медтехніки (рентген обладнання), відповідно до ДСТУ 3400:2006 «Метрологія. Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення і розгляду результатів» і ДСТУ 3627:2005 «Вироби медичні. Розроблення і запровадження у виробництво. Основні положення».

Лабораторія виконує такі види метрологічних робіт :

• Вимірювання анодної напруги на рентгенівській трубці
• Вимірювання добутку поглинутої дози на площу опромінення
• Вимірювання радіаційного виходу

об’єкти вимірювань:

• рентген обладнання всіх типів вітчизняного та імпортного виробництва
• портативні та стаціонарні рентген апарати в т.ч. з цифровою обробкою
• флюорографічні системи всіх типів
• дентальні (стоматологічні) рентген апарати
• комп’ютерні томографи

Результати вимірювань оформляються у вигляді протоколу контролю дозоформуючих параметрів апарата рентгенівського діагностичного.Керівник лабораторії : к.т.н., доц. Бачинський Михайло Володимирович.

Адреса лабораторії:
ТНТУ ім. І.Пулюя
Кафедра Біотехнічних систем
Кімната 501
Навчальний корпус №9
вул. Текстильна, 28
м. Тернопіль
46400

Тел.моб.: +38 (063) 219 07 37
Тел./факс: +38 (0352) 28 35 52

E-mail: x-raylab@ukr.net

Наукові підрозділи

Image2

Відділ медичного приладобудування

Проведення модернізації електронних вимірювальних та керуючих систем для дослідження зорового аналізатора та захворювань ока (наявність ліцензії МОЗ України)...

Read More Детальніше

 

Image2

Науково-дослідна робота

За час існування кафедри "Біотехнічних систем" її працівниками було захищено дисертації на здобуття наукового ступеня...

Read More Детальніше